K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Więcej dla nauczycieli

2

Będą wyższe stawki dodatków do wynagrodzeń dla lęborskich pedagogów. Uchwała dotycząca nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Lębork będzie obowiązywała od 1 stycznia 2018 roku.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Lębork. Podczas ostatniej sesji radni uchwalili nowy regulamin, przewidujący wzrost poszczególnych dodatków do wynagrodzeń. Zmianie ulegnie między innymi minimalna i maksymalna wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz wysokość widełek przyznawania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów.

Nauczyciele nie będą milionów zarabiali, ale myślę, że jestem wyrazicielem wszystkich Państwa, bo komisje wszystkie to poparły – mówił radny Włodzimierz Klata. – Skutek dla budżetu miasta nie jest wielki, bo to 70 tysięcy rocznie, ale jest to wyraz docenienia pracy i nauczycieli, i dyrektorów. Na dyrektorach, w związku z reformą, spoczęły konkretne zadania. Nie jest tak prostu z jednej strony mieć gimnazjalistów, a z drugiej pierwszaków ze szkoły podstawowej.

Za wprowadzeniem nauczycielskich podwyżek opowiedzieli się wszyscy radni obecni na sali. Uchwała będzie obowiązywała od 1 stycznia 2018 roku. (opr. rkh)

Dyskusja2 komentarze