K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Lębork z budżetem

0

W piątek, 15 grudnia, odbyła się sesja budżetowa Rady Miejskiej w Lęborku. Radni nie wnieśli większych uwag, co do przedstawionego przez burmistrza projektu budżetu miasta na 2018 rok po autokorekcie. Wyrażono jednak niepokój w sprawie rosnącego zadłużenia miasta sięgającego już blisko 80 milionów złotych.

Jedną z ważniejszych spraw, nad którą się pochylano w trakcie XXXII obrad Rady Miejskiej w Lęborku było uchwalenie budżetu miasta na 2018 rok. Burmistrz złożył do proponowanego projektu uchwały autokorektę tłumacząc, że potrzebne są dodatkowe środki finansowe na realizację inwestycji, na które miasto otrzymało dofinansowanie. Chodziło, między innymi, o zarezerwowanie wkładu własnego do zakupu autobusów ZKM oraz środków niezbędnych do realizacji projektów związanych z rewitalizacją obszaru Nowy Świat. Radni nie wnieśli większych uwag. Większością głosów „za” uchwalono budżet miasta na przyszły rok. Tym samym, ustalono dochody miasta na kwotę blisko 176 milionów złotych. Natomiast wydatki na około 182 miliony złotych. Budżet zamknie się deficytem w wysokości blisko 6 milionów złotych.

W swoim wystąpieniu Włodzimierz Klata wyraził jednak niepokój, co do wysokości zadłużenia miasta, które na koniec 2018 roku ma wynieść około 82 miliony złotych. Radny zwrócił uwagę na odłożenie w czasie spłaty zaciągniętych przez miasto zobowiązań z tytułu zadłużenia.

Więcej informacji wraz z dyskusją miejskich radnych przeprowadzoną podczas piątkowej sesji budżetowej we wtorkowym wydaniu programu „Więcej Faktów”.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.