K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Bezprawne zatrudnianie

0

Morski Oddział Straży Granicznej tuż przed świętami zakończył kontrolę legalności zatrudniania, prowadzenia działalności gospodarczej i powierzania pracy cudzoziemcom. Funkcjonariusze trafili między innymi do usteckich firm.

Sytuacja na krajowym rynku pracy powoduje, że firmy coraz częściej sięgają po cudzoziemców, przede wszystkim zza wschodniej granicy Polski. Na tym polu dochodzi często do nadużyć. Nie są od nich wolne również firmy z naszego regionu.

Jak informuje Tadeusz Gruchalla z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, w ostatnim czasie funkcjonariusze usteckiej placówki Straży Granicznej przeprowadzili dwie kontrole. Dotyczyły one podmiotów świadczących usługi jako agencje zatrudnienia. Zweryfikowano zatrudnienie 317 cudzoziemców. Stwierdzono, że nielegalną pracę wykonywało 195 obywateli Ukrainy i 12 przyjezdnych z Gruzji. Firmy zatrudniały pracowników poza okresami wskazanymi w oświadczeniach o zamiarze powierzenia pracy, na gorszych warunkach czy też bez pisemnych umów i zezwoleń na pracę. Cudzoziemcy byli wysyłani do pracy w kilkudziesięciu firmach na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Pracowali głównie w przetwórstwie rybnym i produkcji przemysłowej. Według strażników granicznych, dokumentacja była prowadzona chaotycznie, z licznymi brakami i uchybieniami. Kontrolerzy podejrzewają, że pracownicy mogli zostać wprowadzeni w błąd i w ten sposób doprowadzeni do nielegalnego wykonywania pracy. Tym samym pracodawcom grozi kara w wysokości do 10 tysięcy złotych.

Kontrole Straży Granicznej wykazały także naruszenia przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych oraz ordynacji podatkowej. Te informacje zostaną przesłane właściwym organom. Dodatkowo jedna z firm nie posiadała certyfikatu sankcjonującego ją na rynku agencji zatrudnienia, co skutkuje dodatkową karą grzywny od 3 do 10 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili w mijającym roku ponad 530 takich kontroli. Pozwoliły one ujawnić 2.170 cudzoziemców nielegalnie zatrudnionych.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.