K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Strażacy z kalendarza

0

Zakończyła się akcja dystrybuowania kalendarzy strażackich do szkół podstawowych na terenie powiatu lęborskiego. Wyznaczeni funkcjonariusze osobiście dotarli do placówek oświatowych. Wyjazdy połączone były z pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz zagrożeń, które mogą wydarzyć się w codziennym życiu.

W związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem oraz ogłoszonymi przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej konkursami dla dzieci i młodzieży placówkom oświatowym przekazano strażackie kalendarze.

Kalendarze na rok 2018 zostały rozwiezione przez funkcjonariuszy straży pożarnej – mówi st. kpt. Piotr Krzemiński, rzecznik prasowy KP PSP w Lęborku. – Na odwrocie kalendarza są konkursy dedykowane uczniom szkół podstawowych. Bardzo gorąco zachęcamy młodzież do udziału w nich.

Spotkania strażaków z uczniami były doskonałą okazją do przeprowadzenia profilaktycznych zajęć.

Piotr Krzemiński podkreśla, że wiedza przekazywana w ten sposób dzieciom, a poprzez nie także rodzicom, powinna pozwolić odpowiednio zachować się w przypadku pojawienia tlenku węgla czy odpalania fajerwerków. Strażacy przekazywali także uwagi na temat bezpiecznego zachowania w okresie ferii zimowych.

Główny cel podejmowanych działań to przede wszystkim popularyzacja wśród uczniów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, jak również nauka prawidłowego zgłaszania zdarzeń w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.