K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Azbest usunięty

0

Zakończono edycję projektu na 2017 rok, dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łeby. Na działania otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Azbest zawierają przede wszystkim pokrycia dachowe. Podobnie, jak było to w innych miejscowościach powiatu lęborskiego, również w Łebie mieszkańcy mogli korzystać z pomocy finansowej przy demontażu, unieszkodliwianiu oraz transporcie tych szkodliwych minerałów.

Tegoroczny program już zakończyliśmy informuje burmistrz Andrzej Strzechmiński. – Mieszkańcy już się interesują tym, co będzie w przyszłym roku. Składają wnioski, dopytują się. Zachęcamy do korzystania z tej formy pomocy finansowej świadczonej przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska.

Niestety jeszcze dużo pozostało do zrobienia w tym zakresie. Andrzej Strzechmiński zwraca uwagę na to, że kiedyś azbest był bardzo popularnym materiałem budowlanym i pokryć dachowych. W tej chwili na terenie Łeby jest jeszcze 61 obiektów z pokryciem azbestowym.

Działania istotne dla zdrowia mieszkańców mają być kontynuowane. Planowane są kolejne ekologiczne przedsięwzięcia, w tym dotyczące wymiany pieców węglowych. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.