K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przebudowa Kościuszki

0

Łeba znalazła się na 11. miejscu listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2018). Na planowaną przebudowę wraz z rozbudową ulicy Kościuszki potrzeba blisko pięciu milionów złotych, z czego dotacja miałaby wynieść około połowy tej kwoty.

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie przebudowy z rozbudową fragmentu ulicy Kościuszki w Łebie. W ramach naboru ogłoszonego przez wojewodę pomorskiego wnioski o dofinansowanie złożyło 71 gmin, a 69 z nich zakwalifikowało się do oceny merytorycznej. Łeba znalazła się na 11. miejscu ostatecznej listy rankingowej. Koszt tej inwestycji to 5 milionów złotych, z których połowa będzie dotacją.

Bardzo się cieszę, że ten wniosek znalazł uznanie wojewody – mówi burmistrz Andrzej Strzechmiński. – Takim miejscowościom jak Łeba, które leżą na końcu dróg, bardzo ciężko jest ubiegać się o środki finansowe. Musimy udowodnić mechanizm powiązania naszych dróg z drogami wyższej rangi, czyli powiatowymi i wojewódzkimi. Akurat ten odcinek ulicy Kościuszki łączy się z przebudowywaną drogą 214.

Co zostanie wykonane w ramach planowanej inwestycji? Przebudowana zostanie droga od urzędu miejskiego do przejazdu kolejowego w tym samym kierunku, w jakim został przebudowany już wcześniej 400-metrowy odcinek tej ulicy. Jeśli zostanie dopuszczony na niej ruch samochodowy, to jednokierunkowy. Zbudowana zostanie ścieżka rowerowa.

Najwięcej kontrowersji budzi wycinka starych lip, ale w ich miejsce nasadzone zostaną nowe drzewa. Chciałbym uspokoić mieszkańców Łeby i tych, którym leży na sercu utrzymanie terenów zielonych. Drzewa się pojawią, ale już jako nowe nasadzenia – zapewnia burmistrz.

Ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę zadania, które zostanie zrealizowane w 2018 roku, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu turystycznego. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.