K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Radni Słupska za in vitro

0

Rada Miejska w Słupsku podczas ostatniej sesji w roku przegłosowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania w latach 2018-2022 programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności. Chodzi o dofinansowanie przez samorząd leczenia metodą in vitro.

Wczoraj, 28 grudnia 2017 roku, odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej w Słupsku. Porządek obrad przewidywał m.in. głosowanie w sprawie przystąpienia do opracowania programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego. W uzasadnieniu uchwały czytamy, że niepłodność to poważna choroba cywilizacyjna o globalnym zasięgu, mająca istotny wpływ na kształtowanie wskaźników demograficznych oraz jakość życia. Negatywnie odbija się na funkcjonowaniu osób, których dotyka, co przekłada się na ich relacje w pracy, rodzinie i kondycję emocjonalną.

Głosowanie słupskich radnych poprzedzone zostało dyskusją na temat zasadności podejmowania przez lokalny samorząd programu rządowego i wspierania go środkami gminnymi, a także etycznej oceny metody in vitro oraz hierarchii wartości, którymi powinni kierować się radni, decydując, którym grupom społecznym należy w pierwszej kolejności pomagać.

Radny Zbigniew Wojciechowicz wskazywał na niedostatki w opiece stomatologicznej, które samorząd mógłby pokryć z funduszy miejskich, oraz na potrzebę wsparcia hospicjum. Takie działania w ocenie przedstawiciela klubu PiS powinny wyprzedzać debaty na rzecz in vitro. Radny mówił też o wadach tej metody, w którą wpisane jest zabijanie „nadprogramowych” zapłodnionych komórek jajowych. Radna PiS Anna Mrowińska podjęła z kolei temat metody opartej na naprotechnologii, jako alternatywnej wobec zapłodnienia pozaustrojowego. Bogusław Dobkowski z PO i Andrzej Obecny z KWW Roberta Biedronia podnosili, że niepłodność to choroba, którą należy leczyć jak każdą inną, co ma miejsce w krajach wysoko rozwiniętych na Zachodzie, i w tym kierunku Polska powinna zmierzać. Radna Jadwiga Stec z SPO zdyscyplinowała rozmówców, przypominając, że każdy z członków rady jest władny samodzielnie głosować w tej sprawie.

Wynikiem piętnastu głosów „za” przy sześciu „przeciw” Rada Miasta w Słupsku przegłosowała projekt uchwały o opracowaniu polityki zdrowotnej dotyczącej in vitro. Dwóch radnych było nieobecnych.

(jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.