K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Krótszy okres zasiłkowy

0

Od 1 stycznia 2018 roku zmieniają się zasady pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych. Powodem jest zmniejszająca się stopa bezrobocia w powiecie słupskim.

Bezrobotnym z obszaru powiatu słupskiego od tego roku skrócono okres pobierania zasiłku. Dotychczas osoby bez zatrudnienia mogły otrzymywać tę formę wsparcia przez 365 dni. Wraz z 1 stycznia czas ten skrócono do 180 dni.

Ten okres się zmienia, ponieważ zgodnie z ustawą stopa bezrobocia w naszych miastach i powiatach liczona jest na 30 czerwca ubiegłego roku i porównywana ze stopą bezrobocia w Polsce. Jeżeli stopa na terenie miasta lub powiatu jest wyższa niż 150 procent bezrobocia w kraju, wtedy zasiłek jest na 365 dni – i tak było do tej pory w powiecie. Jeżeli jest niższa, wtedy zasiłek przysługuje jedynie przez okres 180 dni, tak jak będzie to teraz zarówno dla miasta, jak i powiatu – wyjaśnia Marcin Horbowy z PUP w Słupsku.

Wprowadzone zmiany nie będą jednak obejmować bezrobotnych powyżej 50. roku życia i z 20-letnim okresem uprawniającym do zasiłku. Prawo do pobierana subsydium na starych zasadach zachowają także osoby wychowujące samotnie dziecko w wieku do 15 lat. W powiecie słupskim stopa bezrobocia nadal jest jednocyfrowa i wynosi 8,4 procent. Na terenie samego miasta wynik jest jeszcze niższy i oscyluje w granicach 5 procent.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.