K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rejestr gwałcicieli i pedofilów

0

Od 1 stycznia 2018 roku działa jawny rejestr przestępców na tle seksualnym – pedofilów i najgroźniejszych gwałcicieli. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości można znaleźć dane osobowe sprawców tych czynów. Podobne spisy funkcjonują już w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy Francji.

Uruchomienie ogólnodostępnego rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym poprzedziło wprowadzenie w życie 1 października ubiegłego roku ustawy o przeciwdziałaniu tym czynom. W intencji ustawodawców prawo do ochrony dzieci powinno być postawione ponad anonimowość przestępców, którzy dopuszczają się gwałtów na nieletnich. Jawność danych osobowych najgroźniejszych gwałcicieli i pedofilów ma ułatwić ich monitorowanie i przyczyniać się do zapobiegania popełnianiu tego typu przestępstw. Oprócz kary więzienia utrata anonimowości powinna stygmatyzować oprawców w społeczeństwie, umożliwiając np. pracodawcom zweryfikowanie osób zatrudnianych do pracy z dziećmi.

Rejestr zlokalizowany jest na stronie BIP Ministerstwa Sprawiedliwości w dwóch zakresach: ogólnodostępnym – jako rejestr publiczny – oraz z dostępem ograniczonym, do którego wgląd mają przedstawiciele organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz instytucji trudniących się sprawowaniem pieczy nad nieletnimi, m.in. placówek oświatowo-wychowawczych. W bazie danych znalazły się informacje o blisko ośmiuset osobach skazanych za przestępstwa na tle seksualnym – recydywistach, gwałcicielach dopuszczających się czynów seksualnych ze szczególnym okrucieństwem oraz pedofilach, których ofiarami były dzieci poniżej 15. roku życia. W spisie pojawia się imię i nazwisko przestępcy, jego płeć, obywatelstwo, zdjęcie, kwalifikacja prawna popełnionego czynu, miejsce i czas, a także miejscowość, w której jest zameldowany, jednak bez dokładnego adresu – ten, podobnie jak PESEL czy inne dane wrażliwe, poznać mogą jedynie uprawnieni do korzystania z rejestru z dostępem ograniczonym.

Skazani, których dane trafiają do bazy danych Ministerstwa Sprawiedliwości, muszą informować funkcjonariuszy prawa o faktycznym adresie swego pobytu i każdej jego zmianie na okres ponad trzech dni. Osoby takie mają także zakaz wykonywania zawodu lub działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem lub opieką nad małoletnimi.

(jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.