K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zagospodarowanie ze zmianami

0

Z dniem 1 stycznia sprawy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi prowadzone dotychczas przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku, przejdą do wydziału ochrony środowiska lęborskiego ratusza. Zmianie ulegają również druki deklaracji.

To istotna informacja dla właścicieli nieruchomości w Lęborku. Od 1 stycznia 2018 roku sprawami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi prowadzonymi do tej pory przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej będzie zajmował się Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku. Dotyczy to m.in. przyjmowania deklaracji właścicieli nieruchomości, przyjmowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wszelkich czynności związanych z windykacją „opłaty śmieciowej”.

Miejsce obsługi mieszkańców i innych właścicieli nieruchomości pozostaje bez zmian. Zmianie natomiast ulega miejsce wnoszenia opłaty i rachunek bankowy, na który należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy uiścić w punkcie kasowym mającym siedzibę w lęborskim ratuszu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lęborku. Zmienią się także druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właściciela nieruchomości. Nowe deklaracje można pobrać ze strony www.ekolebork.pl

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.