K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rozpoczęto rekrutację

0

W tym roku na terenie województwa pomorskiego zostaną utworzone jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej. Chętni do służby w tej formacji mogą już składać dokumenty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

Można już składać wnioski w Wojskowej Komendzie Uzupełnień o przyjęcie do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Od tego roku na Pomorzu rozpocznie się formowanie takich oddziałów, w tym jeden zostanie ulokowany w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża.

O przyjęcie w szeregi WOT można było wnioskować już w ubiegłym roku, przy czym dotyczyło to jednostek funkcjonujących we wschodnich województwach Polski. Jak podkreśla komandor Mirosław Olszewski z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Słupsku, służba w tej formacji powinna być związana z terenem zamieszkania zgłaszających się do WOT ochotników, dlatego najlepiej, aby osoby te składały wnioski w macierzystych WKU.

Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej w Słupsku w liczbie około 500 żołnierzy będzie posiadał charakter lekkiej piechoty. W obrębie jednostki 7. BOW wyznaczono już budynek, który będzie przekazany na potrzeby formowanego oddziału. Jak informuje Piotr Spólny, oficer prasowy 7. Brygady Obrony Wybrzeża, batalion w ciągu trzech lat ma osiągnąć zdolność bojową.

W szeregi nowego rodzaju wojsk będzie mógł wstąpić każdy pozytywnie zaopiniowany przez komisję kwalifikacyjną WKU. Wojska Obrony Terytorialnej zostały stworzone z myślą o ochotnikach, którzy nie przeszli żadnego przeszkolenia militarnego.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.