K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Tłok w urzędach

0

Samorządowe urzędy odnotowują wzmożony ruch w okresie świątecznym i krótko po nim. Dotyczy to przede wszystkim referatów praw jazdy, dowodów osobistych i rejestracji pojazdów.

Przyczyna tłoku ww urzędach jest prosta – na święta zjeżdżają do rodzinnego miasta nasi obywatele zarobkujący w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Holandii. Dla nich jest to okazja, by w miejscowych placówkach załatwić sprawy wymagające osobistej obecności w magistracie lub starostwie. Odbierają prawa jazdy, a w wypadku ratusza także dowody osobiste, bądź składają dokumenty, by wyrobić nowe, gdyż stare tracą ważność.

Koniec starego roku i początek nowego to także promocyjna wyprzedaż nowych aut z mijającego roku. Wiąże się to z ruchem w handlu samochodami, bo przecież trzeba sprzedać stary, żeby kupić nowy pojazd, a w obu wypadkach należy odwiedzić wydział komunikacji stosownego urzędu w celu wyrejestrowania starego auta i rejestracji nowo zakupionego.

Mamy też nowy system informatyczny CEPIK, który obsługuje wszystkie procedury związane z rejestracją. Kumulując wszystko razem, rzeczywiście przekłada się to na większe kolejki niż zazwyczaj – przyznaje Paweł Lisowski, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Urzędowe dokumenty, takie jak dowód osobisty czy prawo jazdy, mają też swój okres ważności. W wypadku dowodów osobistych wynosi on 10 lat, natomiast z prawem jazdy – termin jest różny, zależny od wieku i stanu zdrowia ich posiadaczy. W każdym razie szczególnie ci, którzy okazyjnie bywają w miejscowości swojego stałego zameldowania, wolą w czasie takiego świątecznego pobytu antycypować datę utraty ważności swoich dokumentów i zawczasu aplikować o nowe, a przy okazji następnej świątecznej bytności już tylko je odebrać.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.