K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zasiłek bez zmian

0

Osobom spełniającym określone warunki i zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych na okres sześciu miesięcy. Długość korzystania z tego świadczenia w porównaniu z rokiem ubiegłym nie ulega zmianie.

Mieszkańcom powiatu lęborskiego uprawnionym do zasiłku dla bezrobotnych będzie on wypłacany w 2018 roku przez okres 180 dni. Jest to uzależnione od stopy bezrobocia, jaką odnotował PUP w Lęborku. Adam Jawnocki, specjalista ds. programów PUP w Lęborku przypomina, że w powiatach, w których stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca ubiegłego roku nie przekraczała 150% przeciętnej krajowej okres pobierania zasiłku wynosi 180 dni. W powiecie lęborskim stopa bezrobocia nie przekraczała tego progu, stąd taki termin zasiłkowy.

W uproszczeniu: o zasiłek mogą się ubiegać osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, które udokumentują, że przez ostatnie osiemnaście miesięcy pracowały przez co najmniej rok.

Wówczas zasiłek przyznawany jest na okres 6 miesięcy – mówi Adam Jawnocki. – Są jednak od tego pewne odstępstwa. Na przykład osoby powyżej 50. roku życia, które udokumentują przynajmniej 20 lat pracy, otrzymują ten zasiłek na 12 miesięcy.

Ogólna liczna osób bezrobotnych (według stanu na 30 listopada 2017) wynosi 1.619 osób. Rok wstecz, czyli w 2016 roku w tym samym czasie liczba bezrobotnych była większa o ponad 540 osób. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.