K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pożegnanie komendanta

0

Uroczystość, podczas której podziękowano za wieloletnią służbę mł. insp. Jackowi Kilanowskiemu, odbyła się dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku. Komendant przechodzi na emeryturę. Nowym szefem powiatowym policji będzie kom. Mariusz Mejer.

Komendant powiatowy policji w Lęborku przechodzi na emeryturę. W siedzibie lęborskiego garnizonu policji oficjalnie pożegnano mł. insp. Jacka Kilanowskiego, który ze służbami mundurowymi związany był przez ostatnie 27 lat, z których 25 przepracował w policji. Odchodzącemu komendantowi dziękowano za wysiłek i zaangażowanie w służbę.

To faktycznie jest służba – mówi mł. insp. Jacek Kilanowski, dotychczasowy komendant powiatowy policji w Lęborku. – To nie jest praca, lecz służba. To jest obowiązek, ale fajnie, jeżeli dla kogoś, kto ten mundur nosi, jest też przyjemnością. To, że zdałem legitymację nie oznacza, że nie będę policjantem. Policjantem jest się z powołania. Jest to misja i jest się nim do końca życia.

W uroczystości uczestniczyli komendant wojewódzki policji w Gdańsku oraz licznie zgromadzeni goście, w tym przedstawicieli innych służb mundurowych, samorządowcy z terenu powiatu lęborskiego oraz jednostek współpracujących na co dzień ze stróżami prawa.

Cieszy mnie to, że jestem lubiany i szanowany – podkreślił Jacek Kilanowski. – Myślę też, że komenda w Lęborku jest na właściwym poziomie i nowy komendant, który obejmuje obowiązki, będzie to kontynuował.

Obowiązki nowego szefa powiatowej policji powierzono kom. Mariuszowi Mejerowi.

Służbę rozpocząłem w pobliskiej Komendzie Powiatowej w Wejherowie w roku 1999 – przedstawia się kom. Mariusz Mejer. – Tam przez szereg lat pracowałem – od szeregowego policjanta w zespole patrolowo-interwencyjnym, poprzez jednostkę w komórce dochodzeniowo-śledczej, w której objąłem stanowisko kierownicze, a w 2010 roku przeszedłem do komendy w Lęborku. Po czterech latach powierzone mi zostały obowiązki zastępcy naczelnika wydziału dochodzeniowo-śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Można powiedzieć, że służba zatoczyła koło i wróciłem do Lęborka, by pełnić służbę jako komendant policji powiatowej. Mam wielki szacunek dla byłego komendanta, Jacka Kilanowskiego. Pracowaliśmy przez wiele lat, począwszy od początku mojej służby. Zaczynaliśmy razem w komisariacie Wejherowo Śmiechowo, a później w komendzie powiatowej w Wejherowie..

Nowy komendant zamierza kontynuować podjęte przez swojego poprzednika kierunki działań, mając nadzieję na dobrą, efektywną współpracę z funkcjonariuszami i pracownikami pionu cywilnego policji oraz lokalnym społeczeństwem. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.