K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dworcowe warsztaty

0

Polskie Koleje Państwowe przygotowują koncepcję przebudowy dworca w Słupsku. Już 25 stycznia będzie można wziąć udział w konsultacjach, podczas których omówione zostaną ramy funkcjonalne inwestycji.

Modernizacja dworca i budowa w jego sąsiedztwie węzła przesiadkowego to dwie najważniejsze inwestycje w mieście z zakresu transportu zbiorowego. Na realizację węzła Słupsk otrzymał od marszałka 33 miliony złotych dofinansowania. Natomiast renowacja dworca, będącego własnością PKP, to na razie melodia przyszłości. Zainteresowani projektami mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych, które zaplanowano na 25 stycznia w SCOPiES przy ulicy Niedziałkowskiego.

To są trochę nietypowe konsultacje – mówi Robert Linkiewicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Słupsku – ponieważ mieszkańcy będą musieli brać w nich czynny udział. Tak naprawdę będą to warsztaty, na których przedstawiciele PKP będą chcieli dowiedzieć się od mieszkańców, jakie są ich oczekiwania, jak ten dworzec powinien wyglądać, jakie funkcje spełniać.

Doi udziału w konsultacjach władze miasta zapraszają zarówno użytkowników dworcowej infrastruktury, jak i osoby, które mogłyby wypowiedzieć się w kwestii dostosowania budynku do potrzeb osób starszych, matek z dziećmi, niepełnosprawnych, rowerzystów i pieszych. Robert Linkiewicz zaznacza, że organizatorom zależy przede wszystkim na poznaniu opinii mieszkańców na temat ich wyobrażeń o funkcjonowaniu dworca kolejowego w mieście.

Aby uczestniczyć w warsztatach, trzeba najpierw potwierdzić swój udział mejlowo pod adresem [email protected] Polskie Koleje Państwowe jeszcze nie zdecydowały, czy dworzec w Słupsku zostanie poddany jedynie modernizacji, czy przejdzie gruntowną przebudowę. Dla włodarzy miasta najważniejszym punktem odniesienia przy realizacji projektu jest budowa tunelu pod torami. Przejście podziemne to jeden z najważniejszych elementów węzła transportowego Miałby spinać centrum miasta z Zatorzem, od ulicy Sobieskiego.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.