K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Komunikat

0

Komunikat w sprawie przyjmowania interesantów przez Wojewodę i Wicewojewodę Pomorskiego w delegaturze Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku w okresie od stycznia do lipca 2018 roku

Zgodnie z regulaminem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjmowanie interesantów przez Wojewodę i Wicewojewodę Pomorskiego odbywa się wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. Warunkiem jego wyznaczenia jest pisemne zgłoszenie, w którym interesant określa temat rozmowy. Wspomniane zgłoszenie powinno zawierać telefon kontaktowy lub adres e-mail osoby wnoszącej o kontakt.

Spotkanie z Wicewojewodą Pomorskim możliwe jest za pośrednictwem sekretariatu, poprzez telefoniczne zgłoszenie prośby pod numerem telefonu 58 30 77 271 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] W okresie od stycznia do lipca 2018 roku Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk planuje obecność w słupskiej delegaturze PUW w następujących terminach:

miesiącdzień
styczeń1731
luty1428
marzec1429
kwiecień418
maj1630
czerwiec1327
lipiec1125

 

Korespondencję kierowaną przez mieszkańców do Wicewojewody Pomorskiego można również składać osobiście w sekretariacie delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku przy ulicy Jana Pawla II 1, pokój 341.

(jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.