K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kontrola polityki mieszkaniowej

0

W sali rajców lęborskiego ratusza przedstawiono i omówiono plan działania społecznej komisji ds. kontroli polityki mieszkaniowej. Podczas konferencji za pośrednictwem lokalnych mediów zachęcano mieszkańców miasta do bezpośredniego kontaktu.

W październiku ubiegłego roku powołano na nową dwuletnią kadencję siedmioosobową społeczną komisję do spraw kontroli polityki mieszkaniowej. W jej skład wchodzą Tadeusz Dampc, Lech Pawelczyk, Stefan Żernik, Maurycy Gałuszka, Jerzy Zawacki, Radosław Zimnowoda oraz Tadeusz Olszewski. Wczoraj, 16 stycznia, w sali rajców lęborskiego ratusza odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli tej komisji.

Był pewien czas w polityce mieszkaniowej miasta, że komisja mieszkaniowa nie działała – mówił Radosław Zimnowoda, przewodniczący społecznej komisji ds. kontroli polityki mieszkaniowej. – Czas od 2011 roku do 2017 można nazwać czasem niechlubnym dla polityki mieszkaniowej, ale myślę, że nie ma co do tego wracać i zastanawiać się kto zawinił, co było przyczyną, że komisja nie działała. Miała ona kontrolować i nadzorować rozpatrywanie wniosków o przydział lokali mieszkalnych. Dzisiaj mamy nową komisję, która chce odwrócić się w stronę mieszkańców i powiedzieć wyraźnie: jesteśmy tu dla was. Chcemy otworzyć drzwi urzędu i zaprosić was do współpracy. Jesteśmy waszym głosem i chcemy reprezentować w urzędzie wasze sprawy. Już dzisiaj zachęcamy, żeby wszystkie zastrzeżenia, uwagi do polityki mieszkaniowej w Lęborku do nas zgłaszać.

Członkowie komisji zauważają, że są obecnie na początku swojej pracy i jest wiele spraw w zakresie polityki mieszkaniowej, z którymi będą się zapoznawać oraz wyjaśniać wszelkie wątpliwości. Radosław Zimnowoda podkreślił, że komisja nie ma dokumentu, który mówiłby o tym, jaka jest liczba mieszkań komunalnych i socjalnych w Lęborku. Nie ma także rozeznania co do stanu technicznego tych budynków, planowanych nakładów na remonty budynków i mieszkań będących własnością miasta. Dokument, który to określał przestał już obowiązywać w 2015 roku. Komisja chce współtworzyć nowy dokument we współpracy z mieszkańcami i władzami samorządowymi miasta. Tym bardziej, że za politykę mieszkaniową w mieście, przydział mieszkań komunalnych odpowiada burmistrz.

Komisja zamierza przeanalizować sprawy przydziału mieszkań, w szczególności mieszkań komunalnych, oraz liczby lokali sprzedanych przez miasto.

Wiemy jedynie, że na koniec 2017 roku były 43 rodziny oczekujące na przydział mieszkania komunalnego, natomiast na przydział lokalu socjalnego oczekują 164 rodziny – wylicza Radosław Zimnowoda. – Wiemy też, że w latach 2011-20177 było tylko 10 przydziałów mieszkania komunalnego, a więc tego o podstawowym standardzie, dla rodzin w ogóle nieposiadających mieszkań. Ta liczba troszkę niepokoi, bo widzimy, że budują się mieszkania i burmistrz też głośno o tym mówi, natomiast nie widzimy ruchu na listach ludzi oczekujących na przydział mieszkań. Na tak zwanej liście A. Te tematy będziemy podejmować, bo są one ważne społecznie i istotne dla mieszkańców miasta. Tym bardziej, że najstarszy wniosek czeka od 2006 roku, a kolejne w latach 2007 i 2008, a więc już dziesięć lat czekania na przydział mieszkania.

Organ kontrolny nie pobiera wynagrodzenia. Kontakt z członkami komisji będzie możliwy, między innymi, podczas organizowanych przez nich posiedzeń. Terminy spotkań mają być ogłaszane za pośrednictwem strony internetowej miasta. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.