K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Śmierdzący raport

0

Podczas spotkania z inwestorami z firmy Paula Fish mieszkańcy podsłupskiego Włynkówka żądali wstrzymania budowy fabryki mączki rybnej. Pojawiły się poważne wątpliwości dotyczące rzetelności operatu opisującego oddziaływanie przetwórni na środowisko.

Zebranych było tak wielu, że z ledwością pomieściła ich miejscowa sala gimnastyczna. Obecni od początku jasno formułowali, że interesuje ich tylko jedno – cofnięcie pozwolenia na budowę mączkarni. Według nich Gmina Słupsk powinna wznowić postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej ze względu na pominięcie w nim stanowiska mieszkańców. Uczestnicy spotkania podnosili, że są stroną, która nie została powiadomiona o planowanej inwestycji, a ich udział został pominięty w postępowaniu. Uważają także, że wznowienie procedury jest niezbędne, aby uniknąć niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego, lub ważnej szkody interesu społecznego.

Proszę mi powiedzieć – kierował się do przedstawicieli gminy i inwestora jeden z mieszkańców Włynkówka – czy interes społeczny Włynkówka, Słupska i innych okolicznych miejscowości nie jest tym interesem, który powinien być uwzględniony we wznowieniu tego postępowania?

Zgodnie z informacjami podanymi przez inwestora przetwórnia ryb będzie emitować 3,5 tysiąca jednostek fetoru na 1 m³, 20 tysięcy jednostek na sekundę. To właśnie raport środowiskowy wykonany przez zewnętrzną firmę na zlecenie inwestora budzi największe zastrzeżenia mieszkańców Włynkówka. W operacie nie zawarto źródła danych wykorzystanych w dokumencie.

Skąd były brane te dane – pytał uczestnik spotkania, mieszkaniec Włynkówka – bo są bardzo podobne do tego, co występowało w Duninowie. Pan, który stworzył raport, twierdził, że dane pochodzą z Danii, choć nie ma tam odniesienia do żadnej fabryki, z kolei Duninowo – co podano w bibliografii – pochodzi z danych z produkcji w Gniewinie, a Gniewino – wiadomo – śmierdzi. Te dane są bliźniacze, technologia – myślę – również.

Sam program, na podstawie którego obliczano oddziaływanie odoru na otoczenie, nie do końca potrafi odzwierciedlić rzeczywisty stan. Wiadomo na pewno, że nieprzyjemny zapach będzie emitowany, i to znacznie powyżej progu wyczuwalności. Autor operatu środowiskowego tłumaczył, w jaki sposób program tworzy dane.

Wyniki wygenerowane przez ten program jednoznacznie wskazują, że w wypadku stężeń godzinowych poziomy wyczuwalności będą trzykrotnie wyższe. Natomiast biorąc pod uwagę uwarunkowania wietrzne, program oblicza, jakie stężenie odorów w powietrzu będzie w ciągu 365 dni, a nie w okresie jednej godziny – zaznacza Marcin Kulig.

Przedstawiciele przedsiębiorstwa Paula Fish uspokajali, że nie chcieliby podejmować niczego wbrew woli mieszkańców.

Czy sądzicie państwo, że tego typu spotkania i rozmowy są przyjemne dla kogokolwiek? Żaden inwestor nie chce doświadczać czegoś takiego po powstaniu inwestycji – przekonywał Artur Stawikowski, kierownik projektu mączkarni.

Podczas spotkania Barbara Dykier, wójt gminy Słupsk, zapowiedziała wznowienie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Jednocześnie jednak nie zajęła jednoznacznego stanowiska w kwestii wstrzymania budowy przetwórni ryb. Fabryka, która ma powstać pod Włynkówkiem, będzie pracować 150 dni w roku, 24 godziny na dobę. Rocznie przerobi nawet 100 tysięcy ton ryb.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.