K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowy prezes sądu

0

Agnieszka Leszkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku, decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia bieżącego roku została powołana do pełnienia funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku na okres 4 lat. Do chwili obecnej nowa prezes była zastępcą przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Słupsku.

Przypomnijmy, że minister z dniem 18 grudnia 2017 roku odwołał prezes Klaudię Łozyk i wiceprezesa Tomasza Zielonkę, a z dniem 5 stycznia przyjął rezygnację sędziego Krzysztofa Obsta z funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego w Słupsku. (red)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.