K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

W obszarze funkcjonalnym

0

W lęborskim ratuszu podsumowano dotychczasowe działania w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej oraz budowa lęborskiego węzła przesiadkowego to dwa z ośmiu przedsięwzięć inwestycyjnych, na które pozyskano wysokie dofinansowanie.

Czym jest miejski obszar funkcjonalny?

To obszar stworzony dla ścisłej współpracy samorządów – mówi Alicja Zajączkowska, doradca burmistrza Lęborka. – Dzięki niemu samorządy mogą prowadzić większe projekty we wspólnej przestrzeni. W MOF Lęborka jest miasto Lębork, gmina Nowa Wieś Lęborska i gmina Łęczyce. Natomiast gminy Cewice, Wicko i Łeba są w naszym MOF-ie obserwatorami. Udział w nim bierze z określonym zakresem projektowym także starostwo powiatowe. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest podsumowaniu tego, co zrobiliśmy, a jednocześnie chcemy przygotować nowe wnioski do urzędu marszałkowskiego. Zastanawiamy się też w jaki sposób negocjować inne ważne rzeczy z naszego obszaru funkcjonalnego.

Przez ostatnie cztery lata wypracowano wspólnie osiem projektów, na które podpisano porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Na siedem podpisano już umowy. Działania dotyczą, między innymi, budowy lęborskiego węzła przesiadkowego, poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia oraz termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.