K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Warunki uzgodnione

0

Inwestor zamierzający wybudować mączkarnię zgłosił chęć przyłączenie tego zakładu do sieci wodno-kanalizacyjnej Słupska. W złożonym wniosku opisano charakterystykę planowanej inwestycji.

Do spółki Wodociągi już w 2016 roku wpłynął wniosek o możliwość przyłączenia mączkarni do sieci kanalizacyjnej. Po analizie podania złożonego przez przedsiębiorstwo, spółka wydała pozytywną decyzję. Wodociągi informują, że cała procedura wydania warunków umożliwiających podłączenie przebiegała w normalny sposób i nie wymagała specjalnych uzgodnień.

Była to standardowa procedura – zapewnia Przemysław Lipski z Wodociągów Słupsk. – To był jeden z wielu wniosków. W latach 2016-2017 do spółki wpłynęlo prawie tysiąc wniosków o przyłączenie do sieci. Oczywiście łącznie z osobami fizycznymi. Wnioski były z terenów samorządów, które obsługujemy, czyli miasta Słupska, gmin Kobylnica i Słupsk. Podkreślam, że w gminie Słupsk Wodociągi Słupsk zajmują się tylko odbiorem ścieków. Nie dostarczamy tam wody.

We wniosku podano charakterystykę planowanej inwestycji i to, ile ścieków fabryka będzie odprowadzać do infrastruktury ściekowej. Na jej terenie miałaby się znajdować podoczyszczalnia, a do sieci kanalizacyjnej odpady trafiałyby już po częściowej neutralizacji.

Jeżeli z naszej strony jest możliwość techniczna odbioru takich ścieków, to dla tego, który się chce podłączyć oznacza, że ma on warunki do inwestycji. Niezależnie od tego, czy jest osoba fizyczna budująca domek jednorodzinny czy firma. My możemy te ścieki odbierać i za tę usługę pobierać wynagrodzenie. To jest działalności przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego – wyjaśnił Przemysław Lipski. Budowa fabryki mączki rybnej koło Włynkówka budzi skrajne emocje. Mieszkańcy okolicznych miejscowości sprzeciwiają się inwestycji i wszystkimi możliwymi sposobami chcą doprowadzić do jej wstrzymania. Obawiają się uciążliwego fetoru, który może emitować przetwórnia. Przedsiębiorstwo Paula-Fish z kolei zapewnia, że mączkarnia spełnia wszelkie standardy środowiskowe. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.