K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Słupskie awanse sądowe

1

O północy upłynął termin zgłaszania kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Jak podaje „Rzeczpospolita” jest ich 16 na 15 miejsc. Nieoficjalnie wśród nich wymienia także sędzię Sądu Rejonowego w Słupsku Joannę Kołodziej-Michałowicz, która orzeka w wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych. Prywatnie jest ona żoną nowo powołanego prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku, Andrzeja Michałowicza.

Centrum Informacyjne Sejmu w swoim komunikacie nie wymienia jeszcze personaliów kandydatów. Czytamy w nim: „…obecnie dokonywane są dwa rodzaje czynności: do prezesów sądów właściwych dla kandydata są wystosowywane pisma z wnioskiem o sporządzenie i przekazanie informacji obejmującej m.in. dorobek orzeczniczy kandydata. Jeżeli taka informacja nie zostanie sporządzona w terminie 7 dni, będzie mógł ją sporządzić sam kandydat. Ponadto weryfikowana jest prawidłowość złożenia wymaganej liczby podpisów – w przypadku grupy 2000 obywateli (popierających kandydata – dop. red.) Marszałek Sejmu w razie wątpliwości może zwrócić się do Państwowej Komisji Wyborczej o stwierdzenie poprawności tej czynności. Z kolei w przypadku kandydatur wspartych podpisami 25 sędziów korespondencja jest kierowana do Ministra Sprawiedliwości, który potwierdza, czy podpisane osoby są sędziami w służbie czynnej. Niedokonanie którejkolwiek z powyższych czynności (brak informacji o kandydacie, brak prawidłowo złożonej liczby podpisów) obliguje Marszałka Sejmu do wydania postanowienia o odmowie przyjęcia zgłoszenia”.

Po zakończeniu tych procedur ujawnione zostaną nazwiska kandydatów i przekazane marszałkowi sejmu. (red)

DyskusjaJeden komentarz

  1. To nie jedyne połączenie rodzinne mąż żona. Mąż siostry tej sędzi jest w prokuraturze generalnej i pracuje dla Ziobry. Stąd on wie co się w Słupsku dzieje .. taki krs się szykuje…