K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Opiekuńczo-wychowawcze placówki

0

Do 2020 roku mają powstać dwa budynki, placówki opiekuńczo-wychowawcze, na działce w Nowej Wsi Lęborskiej będącej własnością powiatu lęborskiego. Planowany koszt tego przedsięwzięcia inwestycyjnego wynosi przeszło 3 miliony 700 tysięcy złotych.

Plany dotyczące budowy na terenie powiatu lęborskiego dwóch budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą są znane od dawna. W każdym z obiektów będzie mogła przebywać określona liczba wychowanków.

Do 2020 roku ciąży na samorządzie ten obowiązek, by uporać się z tym problemem – wyjaśnia Teresa Ossowska-Szara, starosta lęborski. Dla nas nie jest to problem, a raczej okazja, żeby dzieciom zorganizować życie w dwóch przepięknych domach. Obecne placówki nie spełniają wymagań i nic w nich zrobić nie można, żeby wywiązać się z tego zobowiązania. Propozycją tego zarządu są dwa wolnostąjące 14-osobowe domy i została ona zaakceptowana. Opracowane są już projekty i wydane warunki zabudowy na terenie gminy nowowiejskiej.

Podczas ostatniej sesji powiatowi radni podjęli projekt uchwały dotyczący przystąpienia do realizacji tego przedsięwzięcia, w tym upoważnienia zarządu powiatu lęborskiego do ubiegania się o uzyskanie dofinansowania na ten cel. Teresa Ossowska-Szara informuje, że kosztorys opiewa na blisko 3,5 miliona złotych. Obejmuje on kompletne wyposażenie domów wraz z niezbędną infrastrukturą. O dofinansowanie inwestycji starostwo zwróci się do NFOŚ.

Czasu mamy mało i chciałabym, żeby z dniem 1 września 2020 roku młodzież miała warunki, do zapewnienia których jesteśmy zobligowani – dodaje starosta. – Chciałabym, żeby to się udało i myślę, że to będzie standard odpowiadający wymogom dnia dzisiejszego.

Obecne funkcjonowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu lęborskiego jest rozwiązaniem tymczasowym. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.