K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Apel rajców

0

Rada Miejska w Słupsku podjęła apel w sprawie budowy fabryki mączki rybnej we Włynkówku. Pismo skierowano między innymi do parlamentarzystów ziemi słupskiej i ministra środowiska.

Kontrowersyjna inwestycja, która powstaje na obrzeżach miasta, budzi zaniepokojenie wśród słupskich rajców. Samorządowcy uważają, że procedura związana z wydaniem pozwolenia na budowę fabryki mączki rybnej była nietransparentna i przeprowadzona w tajemnicy. Radni w apelu wystosowanym do Wojewody Pomorskiego, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Ministra Środowiska chcą uchylenia decyzji i wznowienia postępowania.

Cała ta sprawa jest bardzo zawikłana – mówi radny Platformy Obywatelskiej Paweł Szewczyk. – Pojawia się dużo wątpliwości odnośnie do jakości raportu środowiskowego, który został wykonany, ponieważ dane oparte zostały głównie na danych wskazanych przez inwestora. Strona słupska, miasto i władze nie zostały przez wójta gminy poinformowane, media również wcześniej niczego nie wiedziały. Wszystko działo się w kuluarach, aż stał się fakt, że fabryka zaczęła być budowana.

Radni Prawa i Sprawiedliwości wnioskowali, aby do listy odbiorców apelu dopisać także słupskiego starostę. Powiat jako strona postępowania dał zielone światło na powstanie mączkarni. Teraz radni oczekują od starosty unieważnienia wcześniej wydanej decyzji.

My jako radni Prawa i Sprawiedliwości, czytając treść apelu – a przecież kwestia budowy zakładu produkującego mączkę rybną i olej jest kwestią pozapolityczną – zauważyliśmy, że brakuje bardzo ważnego organu – starosty powiatu słupskiego, który m.in. wydaje decyzję o pozwoleniu w odniesieniu do tej inwestycji. Dlatego – mówi radny PiS Robert Kujawski – wnieśliśmy poprawkę do projektu apelu, aby było on także skierowany do starosty.

Dodatkowo radni Prawa i Sprawiedliwości wnieśli poprawkę dotyczącą uzupełnienia treści dokumentu o jedno zdanie. Propozycje klubu zostały przez większość rady miejskiej zaakceptowane i w konsekwencji apel przegłosowano.

Niektórzy członkowie rady miejskiej zakwestionowali jednak zasadność pisma i jego moc zmiany sytuacji. Tydzień temu wójt gminy Słupsk ponownie wszczęła postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej, ale to nie zatrzymało prac na budowie.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.