K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowy komendant

0

Andrzej Szaniawski, komendant słupskiej policji, oficjalnie pożegnał się z piastowanym stanowiskiem. Tymczasowo obowiązki szefa policji będzie sprawować jego dotychczasowy zastępca Tomasz Majkowski.

Po siedmiu latach zasiadania w fotelu komendanta słupskiej policji inspektor Andrzej Szaniawski zrezygnował z pełnionej funkcji. W policji pracę zaczął w 1991 roku i od początku związany był ze służbą dochodzeniowo-śledczą. Zanim objął dowodzenie jednostką w Słupsku, przeszedł przez wszystkie szczeble wykonawcze. Wraz z końcem stycznia oficjalnie odszedł na emeryturę. Odchodzący z pracy komendant ze wzruszeniem przyznał, że służbie w strukturach policji oddał całe serce.

Za swoją długoletnią służbę na rzecz miasta i społeczeństwa odebrał podziękowania od władz lokalnych i zwierzchników policji na szczeblu wojewódzkim. Krzysztof Kozelan, zastępca komendanta wojewódzkiego, przyznał, że stan bezpieczeństwa na terenie podległym słupskiej jednostce kształtuje się na wysokim poziomie.

W związku z tym, że policja w Słupsku nie może zostać bez dowódcy, tymczasowo na komendanta mianowano Tomasza Majkowskiego. Dotychczas sprawował on obowiązki zastępcy Andrzeja Szaniawskiego. Na nowym stanowisku pozostanie co najmniej do 30 kwietnia.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.