K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Biała księga wymazana

0

Prokuratora Okręgowa w Słupsku umorzyła śledztwo w sprawie budowy Parku Wodnego „Trzy Fale”. Postępowanie wszczęto na podstawie tzw. białej księgi, którą prezydent złożył w zeszłym roku w prokuraturze jako zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Śledczy nie dopatrzyli się znamion popełnienia przestępstwa przez byłego prezydenta miasta. Postępowanie dotyczyło niedopełnienia obowiązków i niegospodarności byłej ekipy rządzącej w związku z zawarciem umowy z firmą Euro-Industry. Chodzi o dzierżawę działki w sąsiedztwie akwaparku oraz porozumienie o współpracy przy budowie drogi i parkingu wchodzących w skład kompleksu Parku Wodnego „Trzy Fale”. Według białej księgi, złożonej do prokuratury w marcu zeszłego roku, porozumienie podpisano bez kontrasygnaty skarbnika miasta. Niezgodnie z zapisami tej umowy Słupsk wybudował odcinek drogi prowadzącej do inwestycji oraz parking samochodowy. Następnie miasto uznało poniesione nakłady finansowe na infrastrukturę za wzajemny ekwiwalent i zrzekło się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec firmy Euro-Industry. Zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez obecnego prezydenta w wyniku tej umowy miasto miało ponieść szkodę w kwocie 2.142.000 złotych.

Prokurator po przesłuchaniu świadków, byłych oraz obecnych urzędników słupskiego ratusza, oraz po przeanalizowaniu dokumentacji z budowy dróg i parkingu w ramach kompleksu parku wodnego w Słupsku podjął decyzję o umorzeniu śledztwa – informuje Paweł Wnuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Słupsku. – W śledztwie ustalono, iż porozumienie, jakie zostało zawarte pomiędzy Urzędem Miejskim w Słupsku a firmą Euro-Industry w Szczecinie, uzyskało kontrasygnatę skarbnika miejskiego w Słupsku. W związku z tym porozumieniem sporządzony został operat szacunkowy, a samo porozumienie zostało zrealizowane zgodnie z jego zapisami. W związku z powyższym uznano, iż ówczesny prezydent miasta Słupska oraz podlegli mu urzędnicy byli przekonani, że działają zgodnie z prawem oraz w interesie realizowanej budowy.

Decyzja o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocna i władze Słupska mają prawo się od niej odwołać do sądu. W czerwcu ubiegłego roku prokurator odmówił wszczęcia postępowania w sprawie niegospodarności przy budowie akwaparku. Jednak po zażaleniu złożonym przez Roberta Biedronia uchylił wydane postanowienie i wszczął dochodzenie. Teraz zostało umorzone.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.