K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ratusz odrestaurowany

0

Zakończono trwający od kilku miesięcy remont siedziby Urzędu Miejskiego w Słupsku. Odnowiono uszkodzoną elewację frontową magistratu oraz klatkę schodową wewnątrz ratusza.

Przeprowadzenie prac renowacyjnych nakazał wojewódzki konserwator zabytków. Po kontroli przeprowadzonej w marcu zwrócił uwagę na kiepską kondycję ratuszowych murów. Nie lepiej było również w środku, gdzie pilnej interwencji wymagały zmurszałe tynki nad klatką schodową. Od niedawna możemy przyglądać się efektom kilkumiesięcznej restauracji ratusza.

Może czasami jest ona niewidoczna z daleka, ale bardzo ważna, fundamentalna w takich fragmentach, jak chociażby wieża ratusza, która poddana została renowacji zarówno w zakresie elewacji, stolarki okienno-drzwiowej, jak i konstrukcji oraz pokrycia dachowego – informuje Krystyna Danilecka-Wojewódzka, wiceprezydent Słupska. – Renowacji poddano także elewację oraz stolarkę okienną i drzwiową wejścia głównego do ratusza, czyli tego miejsca, które najpiękniej zaprasza do środka, wraz z portalem i tarasem. Od strony dziedzińca, wykorzystywanego przez nas także na działania kulturalne, np. koncerty czy kino letnie, wyremontowane zostało skrzydło południowe, co było bardzo ważne, ponieważ tam pękło lico.

Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Słupsku zdaje sobie sprawę, że poniesione nakłady są niewystarczające. Pracami objętymi został również tzw. Belwederek przy placu Zwycięstwa 1. Odnowie poddano taras znajdujący się przy wejściu głównym oraz wykonano instalację wentylacyjną w pomieszczeniach piwnicznych, w których przechowywane są urzędowe dokumenty.

Przywrócenie całego magistratu do dawnej świetności oszacowano na 15 milionów złotych. Budżetu miasta nie stać jednorazowo na taki wydatek, dlatego inwestycja będzie realizowana etapami. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, na modernizację urzędu przeznaczone będzie 1,5 miliona złotych. Za tę kwotę planuje się między innymi restaurację zabytkowych witraży i stolarki okienno-drzwiowej.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.