K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Bezpłatne wsparcie

0

Dzięki dofinansowaniu miasta wszystkie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne funkcjonujące na terenie Lęborka mogą korzystać z bezpłatnego i profesjonalnego wsparcia. Pomoc, w tym poradnictwo, udzielana jest w Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku.

Biuro Centrum Organizacji Pozarządowych działa w Lęborku od 2011 roku. Prowadzone jest przez stowarzyszenie EDUQ. Swoją siedzibę ma w biurowcu przy ulicy Krzywoustego 1, w pokoju 135. Udzielane jest wsparcie głównie organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym, których na terenie miasta jest już sporo.

Organizacje pozarządowe są to fundacje i stowarzyszenia, które działają na rzecz określonej grupy społecznej – wyjaśnia Magdalena Pipka-Urbańska ze Stowarzyszenia EDUQ Lębork. – Mogą to być, na przykład, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ale też i kluby sportowe.

Od stycznia tego roku bezpłatna pomoc udzielana jest dzięki uzyskanemu z miasta dofinansowaniu. Możliwe jest otrzymanie, między innymi, wsparcia technicznego oraz wzięcie udziału w szkoleniach. Dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i grup nieformalnych przewidziano poradnictwo formalno-prawne. Osoby zainteresowane Magdalena Pipka-Urbańska zaprasza do biura Stowarzyszenia EDUQ. Zachęca też do skorzystania z kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. Wszystki dane kontaktowe znaleźć można na stronie www.eduq.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do czwartku z możliwością umówienia się na indywidualną konsultację. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.