K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Skwer Orła Białego?

0

Planowane jest zagospodarowanie i nadanie nazwy przestrzeni wokół obelisku Niepodległości w Lęborku. Mieszkańcy miasta mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje odnośnie nazwy tego miejsca. Jedna z propozycji to skwer Orła Białego.

Już w 2002 roku została opracowana wstępna koncepcja dotycząca zagospodarowania skweru znajdującego się pomiędzy ulicami Zwycięstwa, Wojska Polskiego i Sienkiewicza w Lęborku. Zrealizowano w niewielkim zakresie. Obecnie uznano, że może to być podstawa do kontynuowania wcześniejszych działań. Chodzi m.in. o wyraźniejsze wyeksponowanie obelisku Niepodległości i stworzenie wokół niego miejsca na poczty sztandarowe, kompanię Wojska Polskiego oraz prezentację okolicznościowych wystąpień. Z takim wnioskiem w ubiegłym roku wystąpiła Reduta Lębork.

To jest miejsce, w którym odbywa się większość patriotycznych uroczystości – mówi Włodzimierz Klata, miejski radny i członek Reduty Lębork. W związku z tym gromadzi się tutaj 500, a nawet 800 osób. Chcielibyśmy. Aby te uroczystości miały godna oprawę. Jest dobra okazja – stulecie odzyskania niepodległości. W związku z tym postulat, aby powstał większy obszar utwardzony, żeby delegacje i poczty sztandarowe nie stały na trawnikach, to dobry pomysł. Podniesie też rangę tego miejsca. Jako Reduta Lębork postulujemy także upamiętnienie w tym miejscu architektów niepodległości, czyli Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego. Forma jest do ustalenia. Chodzi jednak o to, aby w jakiś symboliczny sposób ich obecność tutaj została zaznaczona. Przydałaby się też większa liczba miejsc do siedzenia. Wtedy to miejsce mogłoby przekształcić się w miejsce spotkań. Przychodziłyby mamy z dziećmi, dzieci pytałyby się o te postaci i byłaby okazja do jakiejś takiej patriotycznej refleksji.

Kolejna propozycja związana z tym miejscem dotyczy nadania nazwy. Włodzimierz Klata zaznacza, że Reduta Lębork starała się zaproponować nazwę adekwatną do tego miejsca i w miarę neutralną, czyli skwer Orła Białego. Można zgłaszać inne propozycje, ale chodzi o to, by nazwa tego miejsca nas łączyła, a nie dzieliła. Spawa była też omawiana przez członków lęborskiego komitetu obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Włodzimierz Klata reprezentuje w niej komisje gospodarki miejskiej. Przedstawiona została sprawa innej aranżacji tego miejsca, ukierunkowanej na jego dostojność i funkcjonalność.

Zanim rada miejska podejmie stosowną uchwałę w sprawie nazwy dla otoczenia obelisku Niepodległości przyjmowane będą uwagi i propozycje mieszkańców. Można je składać do końca marca w Urzędzie Miejskim w Lęborku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.