K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rejestracja w terenie

0

Powiat uruchomił w gminach Kępice i Ustka zamiejscowe punkty rejestracji pojazdów. To duże ułatwienie dla mieszkańców. Dotychczas załatwienie urzędniczych formalności wiązało się z podróżą do Słupska.

Zapowiedziane w listopadzie przez powiat zamiejscowe punkty rejestracji pojazdów stały się faktem. Otwarcie terenowych wydziałów w Kępicach i Ustce oznacza mniej czasu traconego przez mieszkańców na dojazd i czekanie w kolejkach. Często na dopięcie administracyjnych spraw właściciele samochodów musieli poświęcić cały dzień. Wydłużone kolejki interesantów w wydziale komunikacji starostwa zostały teraz skutecznie rozładowane. W nowo powstałych punktach za każdym razem czynności rejestracji dokonywać będzie jeden pracownik, delegowany z macierzystego urzędu.

Uruchomienie wydziałów było możliwe dzięki dobrej współpracy pomiędzy samorządami. Gminy na swoje barki wzięły ciężar zapewniania pomieszczeń i wyposażania. Natomiast powiat ze swojej strony delegował pracowników i odpowiednie oprzyrządowanie.

Trwało to kilka miesięcy, bo musieliśmy m.in. podpisać kilka umów dotyczących kosztów finansowych. Dziękujemy za wsparcie zarówno samorządu miejskiego Ustki, jak i gminy Kępice. Bez współpracy z obu jednostkami nie bylibyśmy w stanie otworzyć tych punktów – mówi Paweł Lisowski, członek zarządu powiatu słupskiego.

Wydziały w Kępicach i Ustce będą działać we wtorki i czwartki od godziny 8.30 do 14. Oba zlokalizowane są w budynkach tamtejszych urzędów miejskich. Na razie na mapie powiatu znajdują się tylko dwa terenowe punkty, ale jeśli rozwiązanie się sprawdzi, to być może pojawi się ich więcej.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.