K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Słupska i Cisowa po remoncie

0

Na przełomie stycznia i lutego odnowiono nawierzchnie na ulicach Słupskiej i Cisowej w Lęborku. Koszty przeprowadzonych remontów wyniosły w sumie blisko 110 tysięcy złotych. Wykonawcą prac była firma Pol-Dróg.

Na terenie Lęborka sukcesywnie poprawiana jest infrastruktura drogowa. Tegoroczna pogoda sprzyjała remontom ulic. Na przełomie stycznia i lutego remont asfaltowej nawierzchni przeprowadzono na ulicach Słupskiej i Cisowej. Obie inwestycje przewidywały usunięcie starych nawierzchni poprzez ich sfrezowanie oraz ułożenie nowej warstwy bitumicznej. Na ulicy Słupskiej asfalt wylano na 175-metrowym odcinkuod ronda Józefa Piłsudskiego do wjazdu na wysokości Urzędu Skarbowego w Lęborku. Natomiast przy ulicy Cisowej wyremontowano 295 metrów jezdni (od strony garaży).

Dokonano także niezbędnych regulacji ścieków przykrawężnikowych, studzienek kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych stwarzających utrudnienie w płynności ruchu samochodowego. Koszty przeprowadzonych remontów zamknęły się kwotą bliską 110 tysiącom złotych. Wykonawcą prac była firma Pol-Dróg.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.