K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Prawo jazdy bez… poślizgu

0

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nowe przepisy regulujące zasady uzyskiwania praw jazdy nie wejdą w życie 4 czerwca tego roku, jak pierwotnie planowano. Przyczyną są przede wszystkim niemożliwe do pokonania w taki krótkim czasie trudności techniczne.

Chodzi konkretnie o punkt, który nakazuje świeżo upieczonemu kierowcy – w terminie od czterech do ośmiu miesięcy od daty uzyskania prawa jazdy – przejść godzinne szkolenie praktyczna na płycie poślizgowej i dwugodzinne omówienie teoretyczne tematu opanowania i wychodzenia z poślizgu. To podstawowa z przyczyn, dla których przesunięciu ulegnie termin wprowadzenia nowych przepisów dla kandydatów na prawo jazdy i świeżo upieczonych kierowców.

Przypomnę, że w myśl nowych przepisów kierujący pomiędzy czwartym a ósmym miesiącem od zdania egzaminu winien przejść szkolenie – kurs reedukacyjny – w którym zawarta jest jedna godzina na płycie poślizgowej i dwie godziny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, jeżeli chodzi o teorię. Oczywiście WORD-y są na to przygotowane, natomiast wszyscy wiemy, że płyt poślizgowych w Polsce jest bardzo mało – mówi Zbigniew Wiczkowski, dyrektor WORD w Słupsku.

Najbliższa taka płyta znajduje się w Pszczółkach pod Gdańskiem, następnie pod Olsztynem i w Toruniu. W Polsce jest ich ogółem kilkanaście.

Kolejny problem przy wprowadzaniu nowych przepisów to elektroniczny system ewidencji kierowców i pojazdów. Wprowadzanie go w listopadzie 2017 roku spowodowało ogromne zamieszanie w pracy wydziałów komunikacji w urzędach całej Polski. Ministerstwo Cyfryzacji przyznaje, że i teraz nie wszystko jest dopracowane.

Przypomnijmy, że zgodnie z planami od 4 czerwca br. początkujący kierowcy mieli przechodzić przez dwa lata coś w rodzaju stażu kandydackiego, w którym obowiązywałyby ich rygorystyczne ograniczenia, dotyczące m.in. prędkości, z jaką mogliby poruszać się po drogach publicznych. Stąd ostatnio ośrodki szkolenia kierowców odnotowały ogromny wzrost zainteresowania swoimi kursami, których absolwenci chcieliby zdobyć upragniony dokument przed wejściem w życie nowych przepisów. Wszystko wskazuje na to, że na razie nie ma pośpiechu, bo termin wprowadzenia zmian znowu ulegnie przesunięciu. Już po raz piąty.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.