K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Brak rąk do pracy

0

Przedsiębiorcy coraz częściej spotykają się z problem braku pracowników na rynku pracy. O tym jak przezwyciężyć te trudności, rozmawiali przedstawiciele słupskiego urzędu pracy i organizacji pozarządowych podczas seminarium w SCOPiES-ie.

O tym, jak skutecznie aktywizować osoby bierne zawodowo, w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej rozmawiali specjaliści zajmujący się rynkiem pracy. Obecnie w wojewódzkie pomorskim utrzymuje się bardzo niska stopa bezrobocia, wynosząca 5,7 procent. Paradoksalnie ta dobra sytuacja dla przedsiębiorców oznacza problemy ze znalezieniem pracowników. Receptą na bolączki pracodawców może być przywrócenie na rynek osób, które z różnych powodów od lat są z niego wykluczone.

W rejestrach bezrobotnych są osoby bardzo oddalone od rynku pracy, czyli te, które niekoniecznie chcą pracować – mówi Anna Pawłowska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. – Osoby bezrobotne to teoretycznie osoby, które chcą i są w stanie podjąć pracę, natomiast osoby bierne zawodowo nie pracują i nie chcą pracować. Szukamy sposobu, jak przywrócić na rynek pracy osoby, którymi do tej pory się nie zajmowaliśmy. Teraz natomiast pracodawcy już od dłuższego czasu narzekają na brak rąk do pracy.

Część tego trudnego do realizacji zadania może być zlecona organizacjom pozarządowym. Wspólnie z instytucjami publicznymi mogą łatwiej i skuteczniej dotrzeć do osób wymagających pomocy. Razem starano się wypracować rozwiązanie kłopotu palącego rynku pracy. Przedstawiano też dobre praktyki, w jaki sposób aktywizować osoby z najtrudniejszego profilu pomocy – trzeciego.

Są one u nas zarejestrowane, jest ich ponad sześćset. W tym zakresie przedstawiało swoje zadania Centrum Integracji Społecznej ze Słupska. Byli także zaproszeni przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej. Myślę, że działania zarówno służby zatrudnienia, jak i służb pomocy społecznej doprowadzą do tego, aby osoby, które jeszcze nie mają pracy, mogły ją zdobyć – mówi Paweł Kądziela, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

W tej chwili w wojewódzkie pomorskim zarejestrowanych jest około 52 tysięcy bezrobotnych. Natomiast w powiecie słupskim stopa bezrobocia wynosi w przybliżeniu 9 procent, co jest wskaźnikiem najniższym od lat.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.