K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

W kwestii reklam

0

O otwarciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad sytuowania małej architektury w przestrzeni miejskiej, w tym reklam i ogrodzeń, informuje wydział polityki przestrzennej słupskiego ratusza. Uwagi w tej kwestii będzie można wnosić prawie przez cały marzec.

Wbrew pozorom uchwała ta jest bardzo istotna dla miasta. Tworzono ją w oparciu o tzw. ustawę krajobrazową, nad którą prace trwały ponad sześć lat. Chodzi o uporządkowanie przestrzeni publicznej z unormowaniem sytuacji, w której np. plansza reklamowa – stacjonarna czy mobilna – ustawiona jest na gruncie prywatnym.

W obecnej sytuacji prawnej przestrzeń publiczną w Polsce opanował chaos. Kto chce, stawia, co chce, opłacając jedynie zajęcie pasa drogowego, a i to nie zawsze, jak dzieje się w wypadku terenów prywatnych. Tak więc na ulicach obecne są różnej jakości dzieła plastyczne czy architektoniczne. Teraz ma to zostać uporządkowane i znormalizowane. Ustawa przewiduje np. zakaz wieszania reklam na obiektach o dużej wartości architektonicznej i historycznej. Planowane do wystawienia obiekty (nie tylko reklamy, ale także ogrodzenia i elementy tzw. małej architektury) powinny spełniać podstawowe wymogi estetyczne oraz komponować się zresztą przestrzeni, w której mają być wystawione. Uchwała wyjaśnia, precyzuje i konkretyzuje odpowiedzi na wiele wcześniejszych wątpliwości.

W tej chwili nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby umieszczanie reklam na terenie całego miasta – mówi Beata Samborska z Wydziału Polityki Przestrzennej UM w Słupsku. – Na niektórych terenach są przepisy w planach miejscowych, ale zazwyczaj bardzo ogólne, regulujące jedynie to, czy można umieszczać reklamy, czy też nie. W przestrzeni publicznej w tym względzie panuje raczej chaos, jest wiele nośników reklamowych – za dużo, jedne zasłaniają drugie, każdy jest inny, mają różne wymiary, są krzykliwe i ogólnie rzecz biorąc, w tej dziedzinie jest nabałaganione.

Projekt uchwały wyłożony ma być do wglądu, począwszy do 1 do 29 marca br. w Wydziale Polityki Przestrzennej w tzw. małym ratuszu przy pl. Zwycięstwa 1, w pokoju nr 105 w godzinach: w poniedziałki od 7.30 do 16.30, we wtorki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30 oraz w piątki od 7.30 do 14.30.

(opr. jwb)
 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.