K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Minister nauki wsparł słupskich seniorów

0

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs na wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku. W ramach drugiej edycji programu zgłoszonych zostało 49 wniosków. Najlepszych dwadzieścia projektów otrzyma dotację w łącznej kwocie około 6 milionów złotych. W ramach filaru Społecznej Odpowiedzialności Nauki finansowane będą zajęcia edukacyjne, badawcze lub popularyzatorskie.

UTW umożliwiają upowszechnienie najnowszych dokonań nauki wśród słuchaczy, zachęcając ich do większej aktywności intelektualnej, społecznej i kulturalnej. W konkursie wyłonione zostały ośrodki, które wywiązują się z tego zadania najlepiej” – czytamy na stronie ministerstwa.

W województwie pomorskim pieniądze trafią do dwóch ośrodków – Fundacji dla Gdańska i Pomorza na realizację projektu „Złota Jesień Seniora – Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Województwie Pomorskim” (331.600 złotych) oraz do Akademii Pomorskiej w Słupsku na zadanie pod nazwą „Akademia Seniora Aktywnego” (309.200 złotych).

Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2004 roku, a patronat nad jego działalnością objęły Akademia Pomorska oraz Wyższa Szkoła Zarządzania. Dziś siedzibą stowarzyszenia i miejscem spotkań słuchaczy jest AP. Wykłady odbywają się w auli uczelni przy ulicy Westerplatte 64, natomiast biuro zlokalizowano w Domu Studenta nr 3 przy Arciszewskiego 22a.

(jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.