K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Spichlerz w terminie

0

Remont i adaptacja starego spichlerza na potrzeby słupskiego muzeum przebiegają zgodnie z planem. Siarczyste mrozy wstrzymały tylko na chwilę tynkowanie elewacji, ale wewnątrz prace przebiegają normalnie.

Tak zwany biały spichlerz, usytuowany między ulicami Szarych Szeregów i Partyzantów w Słupsku, został przekazany Muzeum Pomorza Środkowego przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Będąca w jego pieczy placówka od dawna boryka się z ciasnotą. Większość, bo ponad 65 procent zbiorów muzealnych leży w magazynach, gdyż brakuje dla nich miejsc wystawienniczych. Muzeum radzi sobie w ten sposób, że upublicznia je rotacyjnie na wystawach czasowych. Stałe są ekspozycje historii ziemi słupskiej oraz Witkacego. Oprócz zespołu zamkowego, w skład którego wchodzą sam zamek, młyn zamkowy oraz spichlerz Richtera, muzeum zarządza jeszcze skansenami w Klukach i Swołowie.

Jak informuje Wojciech Smolarczyk, kierujący pracami remontowo-adaptacyjnymi – wszystko przebiega zgodnie z planem, poza dokończeniem tynkowania elewacji, w czym przeszkodziły ostatnie mrozy. Budynek jest już zamknięty, wstawiono okna i prowizoryczne bramy wejściowe, które chronią wnętrza przed lodowatym powietrzem. Wewnątrz pracują dmuchawy cieplne, które utrzymują temperaturę w budynku na poziomie plus 10 stopni Celsjusza. Pracownicy wylali już podłogi, wnętrza są otynkowane, trwa malowanie ścian i sufitów oraz instalowanie ścian działowych. Wojciech Smolarczyk mówi, iż zdarzają się pewne rozbieżności pomiędzy projektem, a możliwościami konstrukcyjnymi budowli. Problemy te na bieżąco są rozwiązywane w porozumieniu z autorem projektu adaptacji. W połowie kwietnia mają być instalowane na oknach specjalne żaluzje, które umożliwią oświetlanie ekspozycji w zależności od potrzeb – światłem dziennym bądź jego wytłumianiem dla załączenia specjalnego oświetlenia sztucznego. Miesiąc później montowana ma być winda.

Jak do tej pory wszystko wskazuje na to, że termin oddania białego spichlerza w użytkowanie Muzeum Pomorza Środkowego, czyli z końcem czerwca, zostanie dotrzymany. Tymczasem kierownictwo muzeum stara się w urzędzie marszałkowskim o pozyskanie sąsiedniego spichlerza, aby wyeksponować 90 procent najcenniejszych zbiorów. Na razie jednak sprawa ta ciągle jest na etapie rozmów.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.