K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Krok w tył czy ulepszenie?

1

Planowane zmiany na niewyremontowanej jeszcze części ulicy Piłsudskiego budzą liczne wątpliwości. Krytycznie oceniają je były prezydent Słupska a obecny radny Jerzy Mazurek oraz emerytowany inżynier ruchu Daniel Mickiewicz.

Projekt zmian, nad którym – jak informuje dyrektor wydziału polityki transportowej ratusza, Robert Linkiewicz – pracowało kilkanaście osób, w tym również byli i obecna inżynier ruchu, nie wzbudził entuzjazmu byłego prezydenta, radnego Jerzego Mazurka. Na Osiedlu Niepodległości, nieco powyżej ulicy Piłsudskiego, ma w przyszłości powstać duże osiedle mieszkaniowe, pod które miasto przeznaczy blisko sto hektarów. Radny zauważa, że w związku z planowaną inwestycją pojawi się niemały problem komunikacyjny.

Część kierowców z tego osiedla będzie jechała ringiem i wjeżdżała w ulicę Piłsudskiego. W związku z tym ulica ta powinna być jak najszersza – 3-, a 4-czteropasmowa. Nie wolno także likwidować – co jest złą modą u obecnych władz – likwidować zatok autobusowych. Kuriozalnym pomysłem jest również likwidacja 17 miejsc parkingowych – mówi radny.

Tymczasem Robert Linkiewicz, dyrektor wydziału polityki transportowej ratusza, informuje, że w tym roku nie będą prowadzone żadne prace modernizacyjne na ulicy Piłsudskiego. A to z powodu braku pieniędzy. W tej chwili są tam dwa pasy ruchu w przeciwne strony oraz tzw. martwe pole, które umożliwia pojazdom skręty w prawo lub lewo bez blokowania jezdni innym uczestnikom ruchu. Jak twierdzi dyrektor Linkiewicz, taka organizacja ruchu ma pozostać, likwidacji natomiast ulegną zatoki autobusowe oraz część miejsc parkingowych.

Kamienice mają tam duże podwórka, mieszkańcy sami muszą na nich wygospodarować miejsce na parkowanie. Musimy tak wdrażać organizację ruchu, aby było bezpiecznie. W ustawie o samorządzie gminnym nie jest nigdzie wspomniane, że musimy zapewniać miejsca parkingowe. Drogi, chodniki, ciągi komunikacyjne – tak, natomiast miejsca do parkowania każdy powinien zabezpieczyć na własnym terenie we własnym zakresie – mówi dyrektor wydziału transportowego.

Robert Linkiewicz dodaje, że miasto nie chce likwidować miejsc parkingowych na ulicy Piłsudskiego całkowicie, a jedynie w miarę gospodarnie zarządzać jej przestrzenią. Także likwidacja zatok autobusowych nie utrudni – w opinii przedstawiciela ratusza – ruchu pojazdów na tej ulicy, a jedynie go uspokoi. Inne zdanie w tej sprawie ma emerytowany inżynier ruchu Daniel Mickiewicz.

Ulica jest jedną przestrzenią trzypasową, mamy miejsca postojowe, miejsce na zatoki. I teraz próbuje się to wszystko zniszczyć poprzez likwidację zatok, likwidację miejsc postojowych – w imię takiej modnej trochę ideologii, żeby spowolnić ruch. Tylko że każda taka idea, pomysł ma swoje miejsce w organizacji ruchu – mówi Daniel Mickiewicz.

W ocenie emerytowanego inżyniera ulica Piłsudskiego jest zastępcza dla ulicy Szczecińskiej, chociażby w sytuacji blokady tej drugiej. Oprócz tego, przy wzroście liczby pojazdów związanym z budową nowych osiedli mieszkaniowych w okolicach ulicy Zaborowskiej, oba pasy ruchu na ulicy Piłsudskiego w godzinach szczytu będą zakorkowane, podobnie jak ma to miejsce teraz na Kościuszki. W poprzedniej kadencji, kiedy nie było jeszcze mowy o nowym osiedlu przy ulicy Zaborowskiej, władze planowały uczynić z Piłsudskiego arterię czteropasmową. W ówczesnej ocenie inżyniera Mickiewicza był to zamiar bizantyjski, dzisiaj natomiast uważa, że było to spojrzenie w przyszłe dziesięciolecia. Może warto rozważyć i tamten pomysł.

(opr. jwb)

DyskusjaJeden komentarz

  1. Od dłuższego czasu zastanawiałem się, co to za mistrzunio zajmuje się organizacją ruchu w mieście. „W ustawie o samorządzie gminnym nie jest nigdzie wspomniane, że musimy zapewniać miejsca parkingowe. Drogi, chodniki, ciągi komunikacyjne – tak, natomiast miejsca do parkowania każdy powinien zabezpieczyć na własnym terenie we własnym zakresie – mówi dyrektor wydziału transportowego.” W ustawie nie jest także wspomniane, że Ratusz powinien zatrudniać ignorantów, żeby nie użyć innych określeń, a jednak zatrudnia. Zastanów się człowieku, komu mają służyć efekty Twojej działalności? Ehhhh…., kogo ja pytam ?