K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

…w jednym stali domu

0

Relacje sąsiadujących samorządów stają się napięte. Urząd Miejski domaga się od Gminy Słupsk wstrzymania budowy mączkarni, a wójt pyta miasto o plany powstania biogazowi.

Atmosfera nad Słupskiem może zgęstnieć nie tylko w powietrzu. Po ujawnieniu informacji, że w okolicy Włynkówka powstanie fabryka mączki rybnej, mieszkańcy wsi zaczęli obawiać się emisji uciążliwego odoru. Aby zapobiec realizacji kontrowersyjnej inwestycji przystąpili do szeroko zakrojonych działań informujących społeczeństwo o skutkach jej budowy. W sprawę zaangażowano również Radę Miejską i sterników Słupska, których poproszono o interwencję w tej kwestii. W następstwie na styczniowej sesji radni podjęli apel wyrażający sprzeciw w związku z powstaniem inwestycji, a prezydent zażądał od wójta uznania miasta za stronę w postępowaniu administracyjnym.

Niewiele później okazało się, że władze Słupska wydały decyzję dotyczącą budowy biogazowni, która także może oddziaływać negatywnie na środowisko. Tym razem to gmina wystosowała pismo, w którym domaga się przekazania raportu środowiskowego i uzgodnień z odpowiednimi organami. Zapytano również, na jakim etapie jest procedura sprzedaży działki i gdzie miałaby powstać biogazownia. Urząd miejski odpowiedział, że na razie nie podjęto żadnych przygotowań zmierzających do zbycia nieruchomości, ale działka została ujęta w planie sprzedaży na rok 2018.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.