K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Starosta docenił zdolnych i aktywnych

0

Starosta słupski najlepszym uczniom z powiatu przyznał stypendia edukacyjne za osiągnięcia nauce. Wsparcie otrzymali także sportowcy za wywalczenie wysokich miejsc w zawodach rangi krajowej i międzynarodowej.

Powiat słupski docenił zdolną młodzież z regionu i w ramach programu wspierania talentów najlepszym przyznał wsparcie finansowe. Za wysokie wyniki w nauce wsparcie otrzymało 35 osób. Są to uczniowie klas technicznych, którzy osiągnęli najlepsze rezultaty podczas egzaminów zawodowych.

Chcemy, żeby przygotowanie zawodowe przebiegało dobrze, sprawnie, żeby młodzi ludzie wykazywali się wiedzą i znajomością fachu, który w przyszłości będą wykonywać. Robimy więc wszystko, aby wyposażać takie pracownie. W niedługim czasie zakończymy wyposażanie pracowni w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Ustce – mówi Zdzisław Kołodziejski, starosta słupski.

W ten sposób samorządowcy powiatu chcą promować edukacje zawodową, która pomimo swojego renesansu nadal w pełni nie zaspokaja potrzeb rynku pracy. Nie zapomniano także o sportowcach reprezentujących ziemię słupską. Atleci legitymujący się zajęciem czołowych miejsc w zawodach krajowych i międzynarodowych otrzymali nagrody pieniężne.

Na pewno wystarczy, aby kupić sprzęt, podstawowe wyposażenie, a i jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy – mówi stypendystka Agnieszka Kulak.

Część mojej nagrody poszła już na sprzęt strzelecki, bo wcześniej założyłem pieniądze i teraz czekałem tylko, żeby je odebrać – przyznaje Sebastian Woźniak.

Stypendia edukacyjne będą wypłacane uczniom przez następne pół roku. Natomiast wsparcie dla sportowców jest grantem jednorazowym.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.