K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Karta bez karty

0

Słupsk jest jednym z 63. polskich miast, które honorują Kartę Seniora, chociaż sam jej nie wydaje. W Polsce są one wydawane przez urzędy miast lub gmin, ale tylko na podstawie uchwały radnych, a takiej w naszym mieście nie ma.

Karta Seniora to dokument, który uprawnia osoby powyżej 60. roku życia do różnego rodzaju ulg i przywilejów, jakie przyznali im prywatni i uspołecznieni partnerzy tej ogólnopolskiej akcji. Założenie jest takie, że nasi seniorzy swoje już przeszli w czasach młodości, która często przypadła na nieciekawe czasy, więc teraz należy im się odrobina luksusu. Słupscy radni nie zajmowali się jeszcze uchwałą w tej sprawie, z prostej przyczyny.

Rada miejska nie uchwaliła tej karty, ponieważ do tej pory nie przedstawiliśmy jej jeszcze takiego projektu – mówi Violetta Karwalska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Słupsku. – Natomiast trwają prace nad Kartą Słupszczanina, której elementem ma być właśnie Karta Seniora. Ponieważ jednak działania te się przedłużają, dlatego postanowiliśmy, że uruchomimy kartę w nieco inny sposób, niż zamierzaliśmy.

Jak? Aktualnie na stronie internetowej miasta Słupska zamieszczone zostało ogłoszenie o projekcie wyłonienia organizacji pozarządowej, która miałaby stać się koordynatorem tzw. miejsc przyjaznych seniorom. Akcja związana z tworzeniem takich przestrzeni prowadzona jest od kilku lat. Violetta Karwalska informuje, że po wyborze odpowiedniego organizatora miasto będzie zwracać się do przedsiębiorców oraz podmiotów kulturalnych i gospodarczych z terenu Słupska o wprowadzenie w ramach swoich usług lub oferty handlowej zniżek dla seniorów.

Kartę Seniora honorują 63 miasta w Polsce, w tym nasze. Rozwiązanie w Słupsku wydaje się jednak prostsze niż gdzie indziej – nikt nie wymaga od starszych osób specjalnej karty. Wystarczy dokument ze zdjęciem oraz datą urodzenia. Lista firm i instytucji, które biorą czynny udział w akcji, widnieje na oficjalnej stronie miasta www.slupsk.pl w zakładce „Seniorzy”. Można tam znaleźć nie tylko wykaz uczestników, ale i ulgi oraz przywileje, jakie przypisali naszym seniorom. Przeważnie są to kilku- lub kilkunastoprocentowe zniżki na towary czy usługi. Warto więc z nich korzystać. Jednoczenie dyrektor Karwalska apeluje:

Szanowni państwo, chciałabym zachęcić wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonują na terenie miasta, żeby pomyśleli o zniżkach dla naszych seniorów, bo będzie to korzyść obopólna i dla przedsiębiorców, i dla seniorów. Będziemy promować państwa działalność na stronach naszego miasta. Bardzo proszę o zgłaszanie się do akcji „Miejsca przyjazne seniorom”.

Przyłączamy się do tego apelu. W końcu nie żyjemy tylko dla siebie.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.