K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Więcej miejsca w Mechaniku

0

Zespół Szkół Logistycznych i Mechanicznych dzięki dotacji unijnej zaadaptował szkolne poddasze. Świeżo wyremontowane pomieszczenia będą służyć celom edukacyjnym.

Rewitalizację szkolnych pomieszczeń zrealizowano w ramach projektu „Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru”. Słupsk na realizację tego zadania otrzymał ponad 11 milionów złotych pochodzących z unijnych funduszy. Zgodnie z założeniami pieniądze zostaną wykorzystane na modernizację pracowni, doposażenie dydaktyczne i organizację staży. W przedsięwzięciu uczestniczą trzy słupskie szkoły, w tym Mechanik, który środki wykorzystał na adaptację poddasza.

Chcemy być szkołą nowoczesną, która kształci w nowoczesnych technologiach – mówi Barbara Zakrzewska, dyrektorka Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku. – W nowych pomieszczeniach odbywać się będą zajęcia typowo przy komputerach, ponieważ wszystkie nasze zawody – technik mechanik, technik pojazdów, mechatronik, logistyk, spedytor – potrzebują zajęć na programach, które wymagają komputerów. Zamarzyliśmy sobie razem z Anną Szymańską, moją zastępczynią, aby zaadaptować ten strych. Mamy jeszcze parę innych marzeń i powoli je realizujemy.

Pierwotnie poddasze było zupełnie wyłączone z użytkowania. Dzięki jego remontowi szkoła zyskała kilkaset metrów dodatkowej powierzchni na cele edukacyjne. Prace objęły również przebudowę dwóch sal na niższych poziomach. Szczególnie zadbano o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. W pomieszczaniach na górnych kondygnacjach zamontowano systemy oddymiania i automatycznego wykrywania pożaru.

Młodzież lubi takie niestandardowe pomieszczenia – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, wiceprezydent Słupska. – Przypomnę, że Mechanik jest drugą szkołą, która wprowadziła w swoich salach lekcyjnych otwarte szyby w drzwiach. W ten sposób wszyscy mogą proces dydaktyczny oglądać z pozycji korytarza. Nie zawsze to się podobało, ale zyskało akceptację i cieszymy się, że tak to się dzieje.

Całość wykonanych robót kosztowała 1,9 miliona złotych. Prace adaptacyjne poddasza rozpoczęto we wrześniu, a skończono na początku marca.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.