K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Z ofertą dla uczniów

0

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lęborku wiosną tradycyjnie już zaprasza do swojej siedziby przyszłych absolwentów gimnazjum. W tym raku zaproszenie skierowano także do uczniów szkół podstawowych z regionu lęborskiego.

Dzisiaj rozpoczęła się w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku kolejna edycja targów, które promują profile kształcenia w tej placówce. Adresowane są one przede wszystkim do przyszłych absolwentów gimnazjów, ale z myślą o przyszłości pojawiają się także uczniowie klas siódmych szkół podstawowych.

Mamy bogatą ofertę edukacyjną w poszczególnych zawodach na poziomie technikum jak i branżowej szkoły zawodowej – mówi Artur Obolewski, dyrektor PCE w Lęborku. – Staramy się w tych dniach kandydatom do naszych szkół średnich przybliżyć poszczególne zawody i umożliwić obejrzenie szkoły. Dzięki temu wydarzeniu uczniowie mogą spotkać kolegów i koleżanki, którzy uczą się już w tej szkole oraz porozmawiać z nauczycielami kształcącymi w określonych zawodach. Dzięki temu zdobywają wiedzę pomocną w wyborze drogi ich dalszej edukacji.

Spotkania takie są także okazją do zaprezentowania się firm, które współpracują z placówką. W organizację targów włączyli się restauratorzy oraz przedstawiciele firm budowlanych i logistycznych, które wzbogacają proces kształcenia o praktyki zawodowe.

Myślę, że na uwagę zasługuje fakt, że nasi uczniowie mają możliwość odbywania płatnych staży zawodowych – dodaje dyrektor Obolewski. – Pracodawcy są zainteresowani pozyskaniem uczniów, którzy odbywaliby te praktyki w okresie letnim. Wśród naszych uczniów jest dość duża grupa, która z tej możliwości korzysta. Nasi uczniowie już nie muszą szukać pracy sezonowej w miejscach niekoniecznie związanych z ich przyszłym zawodem. Mają możliwość realizowania staży w zawodzie, w którym się kształcą.

Pobieranie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatowego Centrum Edukacji w Lęborku ma także ten plus, że absolwenci mogą z w swoim przyszłym CV wpisać odbycie stażu zawodowego. Ten warunek jest często decydujący dla pracodawców, którzy poszukują osób o określonym profilu zawodowym. Targi w PCE potrwają do najbliższego piątku, 23 marca. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.