K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Bliżej rzeczywistości

0

Przystosowanie obszarów kształcenia studentów Akademii Pomorskiej do wymogów słupskiego rynku pracy było wiodącym tematem środowej konferencji prasowej władz uczelni oraz przedstawicieli przedsiębiorców. Zapowiedziano podczas niej utworzenie kilkunastu nowych kierunków studiów.

Już w latach 70. minionego wieku dyskutowano o konieczności praktycznego nauczania zawodowego uczniów zasadniczych szkół, liceów zawodowych i techników, ponieważ zwykle absolwenci tych placówek rzeczywistego wykonywania zawodu uczyli się podczas pierwszych miesięcy pracy. Panowało wówczas powiedzenie, że teoria teorią, a życie życiem. Temat się rozmył po zmianach ustrojowych. Likwidacji ulegały tzw. zawodówki, a technika zmieniały się w zespoły szkół ponadgimnazjalnych ze wskazaniem na kształcenie ogólne. Na fali wszechobecnego bezrobocia fachowcy zaczęli szukać godnej pracy i płacy poza granicami kraju, aż nagle okazało się, że w Polsce brakuje wyspecjalizowanych rąk do pracy. Na zjawisko to zaczęły reagować takie uczelnie, jak słupska Akademia Pomorska. Powstawały w niej nowe kierunki, których absolwenci bez trudu znajdowali zajęcie, np. w zawodach medycznych czy związanych z turystyką, ochroną i bezpieczeństwem narodowym. Wreszcie przyszedł czas na zakłady produkcyjne i biznes. Teraz wyposażane są pracownie na potrzeby kształcenia w nowych technologiach, stosowanych w praktyce, a nie w teorii.

Ważnym celem projektu pod nazwą Słupski Ośrodek Akademicki jest także podniesienie praktycznych kwalifikacji pracowników dydaktycznych uczelni we współpracy z przedsiębiorcami, którzy zostali zaproszeni do tworzenia i modyfikowania programów kształcenia, oraz ze specjalistami praktykami, którzy uczestniczyć będą w procesie dydaktycznym związanym z realizacją projektu.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele biznesu, m.in. Jan Czechowicz, właściciel jednej z firm produkcyjnych z okolic Słupska. Poinformował zebranych, że od 9 lat współpracuje ze słupskim technikum mechanicznym i współpraca ta daje wymierne efekty obu stronom. Dlatego cieszy się, że teraz podobną współpracą chce zająć się uczelnia w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego. Głównym efektem projektu ma być utworzenie 14 specjalności w trzech obszarach: inteligentnych technologii, turystyki i zdrowia oraz energetyki i środowiska. Projekt ma wejść w życie w nowym roku akademickim.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.