K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Czarny piątek w Słupsku

0

Tzw. czarny piątek, czyli spontaniczny spacer mieszkanek i mieszkańców Słupska jako forma protestu przeciwko projektowi ustawy „Zatrzymać aborcję”, organizują w naszym mieście działaczki organizacji pozarządowych. Projekt tej ustawy ma poparcie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, dlatego piątkowy spacer ma się rozpocząć o godzinie 18 pod biurem posłanki PiS Jolanty Szczypińskiej.

Pierwsza ustawa tzw. antyaborcyjna została uchwalona w styczniu 1993 roku i wywołała liczne protesty kobiet pod Sejmem. Skandowały wtedy parafrazę znanego hasła opozycji demokratycznej z czasów stanu wojennego, które brzmiało: „Zima wasza – wiosna nasza!”. Kobiety zmieniły to hasło w czasie uchwalania rzeczonej ustawy w styczniu 1993 roku na brzmienie: „Wiosna wasza – d…a nasza!”.

Każda próba zaostrzania ustawy o planowaniu rodziny spotyka się natychmiast z ostrą reakcją części polskich kobiet. Ich zdaniem tego typu zmiany zwiększają i tak ogromne podziemie aborcyjne w Polsce.

Słupsk spontanicznie przyłącza się do protestów ogólnopolskich. Również tutaj będzie czarny piątek. Dnia 23 marca o godzinie 18 spotykamy się symbolicznie pod biurem poselskim posłanki Jolanty Szczypińskiej, ulica Lutosławskiego 33, aby powiedzieć, że chcemy mieć wybór – mówi Marta Makuch, współorganizatorka akcji. – Nie godzimy się na to, aby urzędnicy – w większości mężczyźni – decydowali o naszym zdrowiu, wyborach życiowych. Co bardzo ważne – to nie jest protest mówiący o tym, że my chcemy aborcji. My chcemy mieć wybór. Walczymy o to, aby każda kobieta w tym kraju mogła zdecydować, czy chce urodzić dziecko w bardzo poważnymi wadami, nieodwracalnymi, czy też nie decyduje się na takie życie, które jest bardzo specyficzne, z dużym obciążeniem, a także naznaczone nieraz wielkim cierpieniem i dziecka, i tej matki.

Obowiązująca obecnie ustawa z 1993 roku pozwala na aborcję w trzech przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo medyczne ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu oraz gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego – w tym przypadku do 12. tygodnia ciąży.

Projektodawcy chcą wyeliminowania tego drugiego przypadku – podejrzenia ciężkiego uszkodzenia płodu.

*

Art. 3. ust. 2 ustawy „Prawo o zgromadzeniach” mówi, iż:
„Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej”. Organizatorzy zgromadzenia spontanicznego w ogóle nie muszą zgłaszać go gmin
ie (ani jakiemukolwiek innemu organowi władzy publicznej). Przepisy te pojawiły się w ustawie – Prawo o zgromadzeniach w 2015 roku.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.