K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Edukacja seksualna

0

W słupskich szkołach podstawowych wprowadzona będzie dodatkowa edukacja seksualna. Projekt uchwały autorstwa Platformy Obywatelskiej o edukacji zdrowotnej młodzieży, został przyjęty przez rajców.

Pierwszy raz lekcje edukacji seksualnej próbowano przeforsować przez Radę Miejską na styczniowej sesji. Wówczas prezydencki projekt uchwały nie spotkał się z aprobatą rajców i został odrzucony większością głosów. Wśród jego mankamentów wymieniano, iż dokument nie posiadał konkretnego programu i miał bardzo ogólny charakter. Szybko jednak inicjatywę wprowadzenia lekcji na temat wiedzy seksualnej przejęła Platforma Obywatelska i przedstawiła własny projekt. Program klubu radnych PO zakłada między innymi podniesienie świadomości w zakresie roli płci, równouprawnienia w związkach czy planowania rodziny i metod antykoncepcji. Zajęcia są skierowane do młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych i ostatnich klasach szkół podstawowych. Natomiast same lekcje mają być prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Najbardziej widocznymi skutkami braku edukacji seksualnej bądź jej niewłaściwej jakości są przypadki niechcianych ciąż i zakażenia wirusem HIV. Poziom wiedzy nastolatków w tym temacie jest na zatrważająco niskim poziomie, a dojrzałość fizyczna często nie idzie w parze z dojrzałością psychiczną i fizyczną – tak uzasadniała projekt Bernadetta Lewicka z PO.

Przed głosowaniem radni z pozostałych klubów nie zabrali głosu w tej sprawie. Ostatecznie za projektem Platformy Obywatelskiej opowiedziało się 16 radnych, 5 było przeciw, a jeden wstrzymał się od podjęcia decyzji.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.