K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Okręgi do weryfikacji?

0

Marcowa sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska miała nieoczekiwany przebieg w punkcie traktowanym najczęściej jako rutynowy. Przed głosowanie dotyczącym uchwały o podziale gminy na okręgi wyborcze powróciła sprawa „matematycznego błędu” popełnionego przed sześcioma laty.

Radni nowowiejsccy procedowali podział gminy na okręgi wyborcze. Punktem spornym stał się podział sołectwa Nowa Wieś Lęborska na dwa okręgi. Sprawa ta pojawiła się po raz pierwszy w 2012 roku. Z przepisów Kodeksu wyborczego jasno wynika, że liczbę mieszkańców danej gminy dzieli się przez liczbę mandatów i według tego wskaźnika ustala się okręgi. Zgodnie z tym sołectwo wsi gminnej powinno mieć trzy okręgi wyborcze. Ograniczeniem sołectwa do dwóch okręgów zajął się wtedy komisarz wyborczy, który zakwestionował zasadność takich administracyjnych ustaleń.

Stwierdził, że podział gminy na okręgi dokonany wyżej wymieniona uchwałą jest niezgodny z art. 417 § 2 Kodeksu wyborczego i wezwał radę gminy do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w sposób zgodny z prawem i wyznaczył termin do 2 listopada 2012 roku – czytała dokument Renata Palczewska, radna gminy, a następnie wyjaśniała. – Ten podział, który wtedy zaistniał skazywał sołectwo Nowa Wieś na dwa okręgi wyborcze, chociaż norma przedstawicielstwa wówczas wynosiła 2,876. Okręg wyborczy numer jeden miał normę ponad 1,5, a okręg wyborczy numer dwa był trochę mniejszy, bo norma dla niego wynosiła ok. 1,4. Wcześniejsza uchwała spowodowała dysproporcje i charakteryzowała się tym, że nie było podstaw prawnych, aby taka norma zaistniała.

Wtedy tego – jak chcą niektórzy – „matematycznego błędu”, czyli zaokrąglenia 2,87 do dwóch a nie trzech, nie poprawiono. W tym roku na sesji stanął projekt uchwały, który również ustalał dwa okręgi wyborcze dla sołectwa Nowa Wieś Lęborska. To wzbudziło sprzeciw grupy radnych, którzy uważają, że jest działanie wbrew obowiązującym przepisom i ze szkodą dla społeczności tego sołectwa.

Jesteśmy największym sołectwem – informowała radna Renata Palczewska. – Nasze sołectwo to 2.556 mieszkańców. Dzieląc tę liczbę przez normę przedstawicielstwa, która na koniec grudnia 2017 roku wynosi 890 mieszkańców na jeden mandat, absolutnie nie daje dwóch okręgów wyborczych jednomandatowych. Daje w zaokrągleniu 2,87.

Ostatecznie uchwała ustalająca dla sołectwa wsi gminnej dwa okręgi została przyjęta większością głosów. Wszystko wskazuje na to, że zostanie ona zaskarżona do wojewody pomorskiego i komisarza wyborczego.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.