K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Trzeci raz „nie”

0

Słupscy radni trzeci raz z rzędu odrzucili uchwałę podwyższającą taryfę za wywóz odpadów komunalnych. Wzrost opłat najbardziej miały odczuć osoby, które nie segregują śmieci.

Włodarze Słupska przekonują, że podwyżka stawek jest konieczna, aby system gospodarki komunalnej nie przynosił strat. Podstawowym powodem podniesienia taryfy jest narastająca ilość odpadów odbieranych od klientów. Od 2014 roku zanotowano wzrost o 110% w przypadku tworzyw sztucznych i aż o 280% więcej tzw. gabarytów. Taki stan rzeczy generuje dodatkowe koszty obsługi systemu. Dlatego zaproponowano nowe stawki opłat – 11,50 dla śmieci selekcjonowanych i 23 zł dla niesegregowanych.

Ta zwłoka przynosi nam co miesiąc 180 tysięcy straty – mówi Katarzyna Guzewska, dyrektorka wydziału gospodarki komunalnej w UM w Słupsku. – Nie wiem, jakie dalsze kroki będziemy podejmować i co zrobimy, żeby te środki jednak znaleźć. Będziemy rozmawiać ze ścisłym kierownictwem – prezydentem, skarbnikiem… Na koniec roku będzie to deficyt w wysokości 1,7 miliona złotych. Nie wiem w tej chwili, czy będziemy podejmować kolejną próbę podwyżki. Problem jest jednak duży.

Odkładanie w czasie trudnej do podjęcia decyzji w przyszłości będzie skutkowało coraz wyższymi opłatami. Jeszcze miesiąc temu proponowane stawki za odbiór odpadów wynosiły odpowiednio 11 zł dla posegregowanych i 22 zł dla zmieszanych. Teraz były już o złotówkę wyższe, a za kilka miesięcy mogą urosnąć jeszcze bardziej.

System się nie domyka z dwóch powodów – uważa Bogusław Dobkowski, radny PO. – Pierwszy z nich to ten, że mieszkańców mamy więcej niż w deklaracjach. I to o dziesięć albo i więcej tysięcy. A drugi, to trzeba spowodować, żeby ci co udają, że segregują i płacą po 10 złotych, płacili tę stawkę wyższą. Gdyby wyłowiono tych, co oszukują, gdyby oni zapłacili według stanu faktycznego to system by się zamknął bez podwyżek.

Miasto z niedoborem pieniędzy na gospodarkę komunalną próbuje radzić sobie poprzez uszczelnianie systemu. Urząd prowadzi już kontrole czy mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregację śmieci rzeczywiście wypełniają swoje zobowiązanie. Obecnie w toku jest 350 postępowań administracyjnych w tej sprawie.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.