K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Atak na szkołę

0

Zamaskowany napastnik postrzelił ucznia, a kilkunastu przetrzymywał przez kilkanaście minut jako zakładników. Na szczęście to tylko ćwiczenia prowadzone w Zespole Szkół Informatycznych w ramach akcji „Aktywny Strzelec”

Zespół Szkół Informatycznych na moment stał się areną ataku terrorystycznego. Według scenariusza symulacji do szkoły wtargnął były uczeń placówki, który chciał zemścić się na swoim nauczycielu. Agresor postrzelił jednego z uczniów, a następnie zabarykadował się klasie biorąc uczniów i nauczyciela za zakładników.

Głównym założeniem było uświadomienie wszystkim, że takie zagrożenie jest realne – wyjaśnia Robert Zając z Zespołu Szkół Informatycznych. – Przede wszystkim jednak chcieliśmy uczulić młodzież i kadrę pedagogiczną na właściwe zachowanie w takich sytuacjach. Bardzo często również pedagodzy nie wiedzą, co by było, gdyby… Reagują w sposób spontaniczny, co tak naprawdę może doprowadzić tylko do nieszczęścia.

W akcji udział wzięli negocjatorzy policyjni oraz służby medyczne, dla których był to test procedur przewidzianych na wypadek zaistnienia ćwiczonego zdarzenia. Jak zawsze w takich sytuacjach, osoby prowadzące działania ratownicze muszą wykazać się spokojem i nerwami ze stali.

W ramach kontynuacji z Liceum Policyjnym, po przeprowadzeniu ubiegłorocznej akcji o bardzo podobnym charakterze, postanowiliśmy powtórzyć te ćwiczenia – mówi nadkom. Marcin Kaduszkiewicz, naczelnik wydziału prewencji w KMP w Słupsku. – Tym razem w wariancie negocjacyjnym. Służyć to ma bezpieczeństwu młodzieży. Jeśli chodzi o zagrożenie, to jest ono w naszym kraju na bardzo niskim poziomie, ale chcemy to przećwiczyć w momencie, kiedy jest jeszcze na to czas. Kiedy nic złego w naszym kraju się nie dzieje. Ale bardzo dużo osób, naszej młodzieży wyjeżdża dzisiaj za granice – na wakacje, wycieczki szkolne, wycieczki z rodzicami – a zagrożenie tego typu sytuacjami na świecie jest dużo większe. Chcielibyśmy przygotować uczniów na tego typu sytuacje.

Dla młodzieży przeprowadzone ćwiczenia były bardzo ważną lekcją, jak radzić sobie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia. Zdobyta w praktyce wiedza jest dla nich tym istotniejsza, że są to uczniowie klasy policyjnej.

Policja, która z nami współpracuje uczy nas, jak przygotować się do wykonywania przyszłego zawodu i jak osiągać tak dobre wyniki jak dzisiaj – zapewniła Alicja Nowicka, uczennica Liceum Policyjnego przy Zespole Szkół Informatycznych.

Symulacja pod kryptonimem „Aktywny Strzelec” zakończyła się pełnym sukcesem. Policyjnym negocjatorom udało się nakłonić napastnika do wypuszczenia przetrzymywanych zakładników. Zamachowiec został schwytany i obezwładniony przez interweniujących funkcjonariuszy, a postrzelonemu uczniowi pomocy udzieli medycy. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.