K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Plusy dla seniorów

0

Z myślą o osobach w wieku dojrzałym w Wicku będzie realizowany program „Senior +”. W ramach rządowego dofinansowania, w wysokości 150 tysięcy złotych, w tej miejscowości powiatu lęborskiego powstanie klub seniora.

Od 2017 roku program „Senior+” jest realizowany w rozszerzonej formule. Najważniejsze zmiany polegały m.in. na wprowadzeniu możliwości tworzenia klubów „Senior+”. Dofinansowanie w wysokości 150 tysięcy złotych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie właśnie takiej placówki otrzymała gmina Wicko, która na ten cel zabezpieczyła również środki własne w wysokości 30 tysięcy złotych.

To będą pomieszczenia przygotowane typowo dla seniorów – mówi Dariusz Waleśkiewicz, wójt gminy Wicko. – Pieczę nad nimi także będą mieli seniorzy z terenu gminy Wicko. Myślę, że jest to pożyteczna inicjatywa i dobrze, że możemy skorzystać z dofinansowania.

Działania mają na celu przede wszystkim zaspokojenie potrzeb osób starszych w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi z innymi ludźmi. Wójt Waleśkiewicz podkreśla, że podobnie jak w innych gminach przybywa osób starszych i trzeba o nich myśleć. Zapewnia też, że w jego gminie myśli się o wszystkich – od najmłodszych, poprzez ludzi dojrzałych aż po seniorów.

To jednak nie jedyne działania podejmowane na rzecz gminnych seniorów. Obecnie prowadzony jest Klub Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku, w którym odbywają się zajęcia, szkolenia oraz organizowane są wyjazdy integracyjne. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.