K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rocznica zbrodni katyńskiej

0

W tym roku mija 78. rocznica zbrodni katyńskiej – barbarzyńskiego mordu dokonanego przez komunistyczne władze Związku Sowieckiego na polskich jeńcach wojennych. Śmierć od strzału w tył głowy poniosło wtedy kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy i przedstawicieli innych służb mundurowych. Do dzisiaj ostateczna lista ofiar nie jest znana.

Oficjalnie podano, że w Katyniu i innych okolicznych obozach zamordowanych zostało blisko 22 tysiące oficerów, żołnierzy oraz funkcjonariuszy policji państwowej, ale pełna lista nigdy już nie będzie znana. Ogrom zbrodni stalinowskich dokonanych na obywatelach własnych oraz innych państw obliczany jest łącznie na około 100 milionów ofiar – rozstrzelanych, zamordowanych strzałem w tył głowy, zakatowanych, zmarłych od mrozu, głodu i pracy ponad siły w sowieckich łagrach. W kwietniu 1940 roku rozpoczęto realizację rozkazu Stalina o eliminacji polskich oficerów jako elementu nienadającego się do resocjalizacji.

W Słupsku uroczystości związane z upamiętnieniem tego aktu ludobójstwa odbyły się w piątek, 13 kwietnia. Udział w nich wzięło wielu słupszczan – przedstawiciele władz miejskich, wojska i policji oraz uczniowie. Wspominano losy polskich jeńców wojennych i ich męczeńską śmierć.

Nie na polu walki ginęli, ale w lochach więzień albo nad wykopanymi głębokimi rowami strzałem w tył głowy. Czasami zakryto tylko twarz żołnierskim płaszczem – przywoływała historię Krystyna Danilecka-Wojewódzka, zastępczyni prezydenta Słupska.

Przywoływano pamięć wszystkich ofiar systemów totalitarnych i bezsensownych wojen, w tym ofiar II wojny światowej, rzezi wołyńskiej i niezliczonych egzekucji publicznych, jakich Niemcy dokonywali na polskiej ziemi. Duchowni – ewangelicki, greckokatolicki i katolicki – w ekumenicznym słowie pasterskim mówili o odpowiedzialności za pokój na świecie. Odczytany został apel katyński, a kompania reprezentacyjna słupskiego garnizonu oddała salwę honorową.

Delegacje instytucji, wojska, policji, straży miejskiej, partii politycznych, społeczeństwa miasta oraz szkół złożyły pod pomnikiem katyńskim wiązanki kwiatów. Na tym zakończyła się dzisiejsza uroczystość. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.